Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

clip0142Nižšie nájdete prehľad základných krokov, ktoré je potrebné vykonať pred účtovaním prvej položky v pokladni. Pre každý krok nájdete aj odkazy na súvisiace kapitoly.

Nie je však nutné dodržiavať všetky nižšie uvedené kroky, všetko závisí od toho, ako pokladňu používate. Pre čo najjednoduchšiu prevádzku pokladnice stačí po inštalácii aplikácií vytvoriť produkty, ktoré sa majú predávať, nastaviť tlač a evidenciu tržieb. Predajne potom môžu aktivovať klávesnicu PLU pre Okamžitý predaj a nastaviť vratné obaly. V základnej konfigurácii možno stránku Dotykačku spustiť takmer okamžite, pozri rámček nižšie.

 

uziv_tip_icon

Na rýchle spustenie pokladnice vám stačia 4 jednoduché kroky (10 minút):

1.Pripojte pokladňu k internetu, nainštalujte aplikácie a prejdite procesom aktivácie.

2.Zapnite kalkulačku Okamžitého predaja.

3.Aktivujte evidenciu tržieb.

4.Nastavte tlač.

 

Odporúčané kroky pre úplnú prevádzku

1.Oboznámte sa s prevádzkovými podmienkami, zostavte pokladňu a pripojte k nej periférne zariadenia:
Prevádzkové podmienky
Príprava pokladnice

2.Pripojte pokladňu k internetu a nainštalujte aplikácie:
Pripojenie k internetu a inštalácia aplikácií

3.Spustite aplikáciu Dotykačka a prejdite cez sprievodcu aktiváciou, potom nastavte elektronickú evidenciu tržieb::
Aktivácia a Nastavenie EET

4.Zoznámte sa s užívateľským rozhraním Dotykačky a s aplikáciou Sklad:
Hlavná obrazovka, Sprievodca hlavnou obrazovkou, Dlaždicové menu, Platobný dialóg
Mobilné zobrazenie
Aplikácia Sklad

5.Pozrite si, ako zrušiť účet.

6.Pre obchod aktivujte klávesnicu PLU na okamžitý predaj:
Okamžitý predaj

7.Nastavenie správania pokladničnej zásuvky, tlač objednávok (ak budete v kuchyni používať druhú tlačiareň):
Tlač a pokladničná zásuvka

8.Vytvorte kategórie a produkty (položky), ktoré budete predávať. Položky môžete do pokladnice importovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy z preddefinovaného súboru .csv:
Hromadný import položiek
Obrazovka správy položiek
Vytvorenie, presunutie a odstránenie kategórie a Vytvorenie, presunutie a odstránenie produktu, Podkategórie a zástupcovia
Hromadné naskladnenie

9.Ak predávate výrobky z jednotlivých surovín (ingrediencií), nastavte si receptúry:
Receptúry (oťažovanie)

10.Vykonajte inventúru:
Inventúra

11.Vytvorte užívateľské účty pre obsluhu a priraďte im užívateľské práva:
Správa užívateľov a užívateľské práva

12.Prečítajte si, ako vlastne funguje Dotykačka a ako sa jednotlivé pokladničné operácie premietajú do prehľadu predaja a skladových zásob:
Ako počíta Dotykačka?

13.Nastavte evidenciu tržieb:
Evidencia tržieb

14.Otvorte pokladnicu a začnite účtovať:
Otvorenie / zatvorenie pokladnice
Parkovanie účtu a História

15.Zoznámte sa so Vzdialenou správou a zistite, aké možnosti ponúka:
Vzdialená správa, Sklady

16.Pozrite si uzávierku a prehľady predaja a nastavte automatické zasielanie uzávierky e-mailom:
Uzávierka a Prehľady predaja

 

uziv_tip_icon

Dbajte na to, aby všetky aplikácie v pokladnici boli pravidelne aktualizované. Nové verzie sa vydávajú približne každých 30 dní. Táto kapitola popisuje, ako jednoducho aktualizovať aplikácie v pokladnici.

nahor

 

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC