Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

historieTlačidlo HISTÓRIA zobrazuje všetky vytvorené účty zoradené podľa času. Správa rozlišuje medzi zaplatenými a zrušenými účtami. Ťuknutím na vybranú položku v zostave otvoríte ponuku ďalších operácií s účtom a zobrazíte účtované položky.

V histórii tak nájdete všetky uzavreté alebo neuzavreté účty. V histórii sa zobrazujú všetky účtenky, aj tie, ktoré boli na základe tohto nastavenia z pokladnice vymazané. Staršie účtenky sa dajú ľahko vyhľadať. Informácie o vyhľadanej účtenke sa potom automaticky stiahnu do pokladnice.

 

uziv_tip_icon

Dlaždica HISTÓRIA umožňuje čiastočné alebo úplné storno účtov. Stornovanie účtov je podrobne popísané v kapitole Stornovanie účtu.

 

Ako pracovať s históriou účtu?

1_icon

Ťuknutím na tlačidlo HISTÓRIA otvoríte prehľad všetkých vytvorených účtov. Pri každom účte je jasne zobrazený jeho stav, tj. či bol zaplatený alebo stornovaný. Pre stornovaný účet sa v histórii vždy vytvorí záporný záznam. Stornovaný účet je teda reprezentovaný dvoma záznamami: žltým záznamom o predaji (na obrázku nižšie je to záznam 5 EUR) a červeným záznamom s následným zrušením jednotlivých položiek (na obrázku je to druhý záznam -5 EUR).

Prehľad môžete obmedziť na vybrané záznamy pomocou možností 01. Ťuknutím na 02 otvoríte kalendár a obmedzíte históriu na vybraný dátum. Zaškrtnutím možnosti 03 môžete v prehľade zobraziť aj stornované otvorené účty. Pomocou rozbaľovacej ponuky 04 obmedzte záznamy na vybraného zamestnanca. Ak účet patrí zákazníkovi, v prehľade sa zobrazí jeho meno.

Vyhľadať doklad podľa čísla je možné ťuknutím na ikonku Vyhľadať doklad v pravom hornom rohu.

Ťuknutím na vybraný účet 05 v histórii zobrazíte jeho položky na ľavej strane 06 a môžete prípadne vykonať ďalšie operácie s týmto účtom, napríklad priradiť zákazníka alebo dodatočne stornovať účet (pozri ďalší obrázok). V tejto časti sú tiež zobrazené informácie o fiškalizaci, ktoré je možné ťuknutím rozbaliť.

2017-04-26_152433

 

2_icon

Ak chcete zobraziť ponuku operácií Možnosti účtu, vyberte v prehľade vybraný účet a ťuknite na tlačidlo 01 (pozri obrázok nižšie). Na výber máte nasledujúce možnosti, ktorých dostupnosť závisí od vlastností vybraného účtu a nastavení pokladnice:

Priradiť zákazníka - Pomocou tejto možnosti môžete dodatočne priradiť zákazníka k vybranému účtu. Vybraný zákazník sa zobrazí pod položkami účtu na ľavej strane. Ďalšie informácie o priraďovaní zákazníkov k jednotlivým účtom nájdete v kapitole Zákazník. Dodatočne priradenému zákazníkovi však už nebudú pripísané žiadne bonusové body.

Vytlačiť kopii dokladu - Ťuknutím na ikonu vytlačíte kopii účtenky k vybranému účtu.

Stornovať účet - Čiastočne alebo úplne stornuje vybraný účet. Pokyny na stornovanie účtu nájdete v časti Stornovanie účtu.

Zmeniť spôsob úhrady - Zmení typ platby pre existujúci účet. Zmenu je možné vykonať len vtedy, ak:

Sa v histórii vyberie zaplatený účet, nie napr. storno doklad apod.

Účet bol zaplatený v plnej výške a jedným typom platby.

Nie je to odpis.

Prihlásený užívateľ má oprávnenie zmeniť spôsob platby.

Účet bol vystavený v aktuálnej otvorenej zmene.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak následne zmeníte spôsob platby na platbu kartou, platobný terminál sa už nebude znovu inicializovať. Prípadnú ďalšiu platbu kartou je potrebné vykonať zadaním sumy na platobnom termináli.

Odoslať doklad - Odošle kópiu nefiškálnej účtenky textovom formáte s prílohou .pdf na e-mailovú adresu zákazníka. Ak má priradený zákazník vyplnenú e-mailovú adresu, predvyplní sa.

Zadať prepitné - Doplní k uzavretému účtu dodatočne darované prepitné. Táto možnosť závisí od tohto nastavenia.

Zdieľať/Tlačiť faktúru - ak ste pre tento účet vystavili faktúru, ťuknutím na túto možnosť ju zobrazíte..

2017-05-12_170412

nahor


 

Pokladní príjmy a výdavky

Ak v pokladni vykonáte príjem alebo výdaj, táto operácia bude uvedená v histórii. Okrem toho môžete k pokladničnému príjmu / výdavku priradiť zákazníka alebo účel výberu / platby. Pokladníčný príjem a výdaj budú uvedené aj v prehľade tržieb (pri uzávierke pokladnice).

clip1189

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC