Prepitné

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Prepitné

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Nastavenie platieb >

V tomto nastavení definujete, ako bude Dotykačka pracovať s prepitným. Prepitné môžete zadať vždy, len pre vybrané platobné metódy alebo ho môžete úplne vypnúť. Na základe zaplatenej sumy Dotykačka voliteľne zobrazí odpovedajúce návrhy prepitného, z ktorých si môžete vybrať. Môžete samozrejme zadať aj vlastnú výšku prepitného. V prípade podporovaných platobných terminálov je potom k dispozícii možnosť nechať zákazníka prepitné zadať priamo na platobnom termináli.

Aby bolo možné správanie prepitného nastaviť, je nutné ho najskôr zapnúť. Potom sa zobrazia nižšie uvedené voľby:

clip1034

 

V časti 01 volíte, či chcete podporu prepitného aktivovať bez obmedzenia alebo len pre vybrané platobné metódy. V prípade obmedzenia na platobné metódy zvoľte zaškrtnutím v časti 02 pri akej platobnej metóde budete dýška zadávať a či bude prepitné evidované na pokladniach i mobilných čašníkoch.

V časti 03 potom prípadne zapnite návrhy prepitného, kedy pokladnica zobrazí návrhy dýšok na základe platenej čiastky. Možnosť zadať vlastnú výšku dýška zostane zachovaná.

Voľba Preferovať prepitné zadané zákazníkom preferuje zadávanie dýška zákazníkom priamo na podporovanom platobnom termináli. Ak je teda táto voľba aktívne zadávanie prepitného v pokladni vrátane návrhov bude potlačené. Pri platbe kartou sa na termináli sa najskôr objaví dialóg pre zadanie prepitného a tlačidlom ĎALEJ sa potom zákazník presunie na druhý krok, kedy realizuje vlastnú platbu, vrátane započítaného prepitného.

nahor


 

Zadanie prepitného po zaplatení a uzavretí účtu

Prepitné zvyčajne zadáte pred zaplatením a zatvorením účtu. Výšku prepitného však môžete zadať aj po zaplatení a uzavretí účtu. Stačí otvoriť účet v Histórii 01 a pomocou tlačidla 02 zadať sumu prepitného. Tá bude na účet pridaná dodatočne.

clip1035

nahor