Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

uzavrit_pokladnu1Týmto tlačidlom otvoríte či uzavriete pokladnicu. Dobu medzi otvorením a uzavretím pokladnice považujte za jednu zmenu. Tlačidlo mení svoj názov a funkciu podľa aktuálneho stavu pokladnice. Ak je pokladnica uzavretá, ťuknutím ju otvoríte. Ak je pokladnica otvorená, ťuknutím ju zatvoríte a ukončíte tak zmenu. Podľa jednotlivých zmien je možné napr. zobraziť prehľad tržieb.

Pri uzavretí pokladne je možné zobraziť súpisku a zadať aktuálne počty jednotlivých bankoviek a mincí, prípadne straveniek. Pokladňa podľa zadaných počtov spočíta hotovosť. Ak máte v odpovedajúcej tlačovej úlohe aktivovanú možnosť Automatická tlač uzávierok, bude po uzavretí pokladnice vytlačená uzávierka s prehľadom tržieb. Jednotlivé uzávierky je možné číslovať, stačí číslovanie nastaviť v nastaveniach pokladnice. Je tu tiež možnosť pred uzavretím presunúť otvorené účty na inú pokladňu. To je možné v prípade, že máte pokladne vzájomne prepojené.

Filozofia ovládania pokladnice je založená na tzv. zmenách. Zmenou myslíme dobu od otvorenia pokladnice do jej uzavretia. Pred začatím účtovania je teda nutné najprv otvoriť pokladnicu a zadať prípadnú počiatočnú hotovosť. Pokiaľ skončí pracovný čas obsluhy, pokladnicu uzavrite a opäť uvediete stav hotovosti. Tak si vlastne rozdelíte účty pre jednotlivé zmeny. Podľa jednotlivých zmien môžete potom filtrovať prehľady tržieb aj rôzne dátové zostavy vo Vzdialenej správe.

Ak chcete otvoriť alebo zatvoriť pokladňu, jednoducho ťuknite na tlačidlo Otvoriť pokladnicu alebo Uzavrieť pokladnicu v dlaždicovom menu Dotykačky. Tlačidlo mení svoj stav v závislosti od toho, či je pokladnica otvorená alebo zatvorená.

 

dulezite_sdeleni_icon

Aj keď nepotrebujete uzatvárať pokladňu počas prevádzky, vždy odporúčame ju uzavrieť aspoň 1x za mesiac. Pri dlhodobom otvorení pokladnice narastá databáza, s ktorou Dotykačka pracuje, čo môže mať za následok spomalenie odozvy pokladnice. Akonáhle pokladnicu uzavriete, dáta sa po synchronizácii so Vzdialenou správou z databázy automaticky odstránia.

 

Ako otvoríte pokladňu?

1_icon

Ak chcete otvoriť pokladňu, ťuknite na tlačidlo Otvoriť pokladnicu.

otevreni1

 

2_icon

V otvorenom dialógovom okne zadajte počiatočný zostatok hotovosti, tj. hotovosť, ktorú v pokladnici skutočne máte, a potom ťuknite na tlačidlo Otvoriť pokladnicu. Ak máte aktívnu súpisku, musíte zadať počet jednotlivých bankoviek alebo mincí v pokladni. Ak v nastaveniach pokladnice aktivujete možnosť Vyplavovať počiatočný stav v hotovosti, nebudete musieť pri otvorení pokladnice zadávať zostatok hotovosti. Pokladňa automaticky doplní zostatok z poslednej uzavretej zmeny.

otevreni2

nahor

Ako zatvoríte pokladňu?

1_icon

Ak chcete zatvoriť pokladňu a ukončiť pracovnú zmenu, ťuknite na tlačidlo Uzavrieť pokladnicu.

uzavreni1

 

2_icon

Do otvoreného dialógu vložte konečný stav hotovosti a potom ťuknite na tlačidlo Uložiť. Pokiaľ máte aktívnu súpisku, je nutné opäť zadať počet jednotlivých bankoviek či mincí v pokladni. Pokladňa (zmena) bude uzavretá. Ak pri uzatvorení pokladnice zostanú nezaplatené alebo otvorené účty, budete na túto skutočnosť štandardne upozornený.

Otvorené účty je možné presunúť na inú prepojenú pokladňu. To je vhodné napríklad vo chvíli, keď uzatvárate jednu časť podniku a presúvate hostí inam. Viac o presúvaní účtov medzi pokladňami nájdete kapitole Presunutie účtu na inú pokladňu.

uzavreni2

 

uziv_tip_icon

V tomto nastavení môžete určiť, či sa pri zatváraní pokladnice bude zobrazovať iba oznámenie o otvorených účtoch, alebo či bude zatváranie pokladnice s takýmito účtami zakázané.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC