Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

otevrene2Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte prehľad všetkých zaparkovaných účtov. Ak nemáte žiadne zaparkované účty, toto tlačidlo nie je aktívne. Ak ste zaparkovali nejaké účty, tlačidlo zobrazí počet účtov.

Každý účet môžete zaparkovať pomocou tlačidla na obrazovke s naúčtovanými produktami a vrátiť sa k nemu neskôr, pridať naň ďalšie položky, alebo ho uzavrieť a zaplatiť. Viac informácií nájdete v kapitole Parkovanie účtu.

Ak používate viac ako jednu pokladňu, napr. v reštaurácii a na záhrade, môžete pokladňu na záhrade prepojiť s hlavnou pokladňou v reštaurácii. Môžete tak presunúť účty zo záhradnej pokladnice a zaplatiť ich v hlavnej pokladnici v reštaurácii. Ďalšie informácie nájdete v časti Presunutie účtu na inú pokladnicu. Prepojené pokladnice, z ktorých môžete presúvať účty, sa zobrazujú v spodnej časti prehľadu.

 

clip0112

 

Podobu prehľadu môžete určiť v nastaveniach aplikácie Dotykačka v možnosti Nastavenie zobrazenia. Voliteľne môžete pre každý účet zobraziť aj tlačidlo platby, ktoré vás presmeruje do platobného dialógu.

Jednoduché zobrazenie:

clip0014

Podrobné zobrazenie:

clip0013

Tabuľka
s možnosťou triedenia stĺpcov:

clip0015

Pri jednoduchom a tabuľkovom zobrazení dlhým ťuknutím na vybraný zaparkovaný účet zobrazíte jeho položky.

 

uziv_tip_icon

Aktuálne otvorené účty si môžete pozrieť aj vo Vzdialenej správe.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC