Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Zaparkované účty

Kliknutím na záložku Predajné reporty » Zaparkované účty zobrazíte prehľad o všetkých aktuálne zaparkovaných, teda otvorených a nezaplatených účtoch. Zvolením voľby Stornované otvorené účty 01 zobrazíte storna neuzavretých účtov. Zobrazené informácie môžete obmedziť pomocou polí v záhlaví stránky na zvolenú pokladnicu (Pokladnica) alebo dátumovo (Filter Dátum (rozsah)).

2017-05-29_161035

 

Kliknutím na tlačidlo Účtenka 02 pri každej zobrazenej položke otvoríte podrobnosti dokladu (neuzavretého účtu).

2017-05-29_185350

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC