Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Po aktivácii každej pokladnice sa pre ňu vytvorí webové úložisko, tzv. cloud. Pokladňa ukladá svoje údaje a nastavenia do tohto úložiska, ktoré spravujete prostredníctvom Vzdialenej správy. V prípade, že už máte aktivovanú druhú a ďalšiu pokladnicu, môžete tieto pokladnice pri aktivácii pripojiť k už existujúcemu cloudu, takže údaje a nastavenia budú zdieľané (pozri obrázok nižšie).

Vzdialená správa je jednoduché webové rozhranie pre správu jednotlivých  dotykových pokladníc. Účet v aplikácii Vzdialená správa sa vytvorí automaticky po úspešnom dokončení sprievodcu aktiváciou pri prvom spustení aplikácie Dotykačka. Vzdialená správa je optimalizovaná aj na zobrazenie na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny alebo tablety. K svojim údajom tak môžete pristupovať odkiaľkoľvek.

Prostredníctvom Vzdialenej správy môžete, okrem iného, hromadne naimportovať produkty, vykonať ich zmenu či hromadné naskladnenie, inventúru a taktiež nastaviť práva jednotlivým zamestnancom (užívateľom). Vzdialená správa teda umožňuje vzdialene, napríklad z pohodlia domova, spravovať jednotlivé pokladne a sledovať tržby.

Dáta z jednotlivých pokladníc sa synchronizujú v reálnom čase. Pre aktuálne údaje je potrebné, aby pokladnice mali stabilné internetové pripojenie. Ak však pokladnice nemôžu byť trvalo pripojené k internetu, dáta sa synchronizujú vždy, keď je pripojenie aktívne, a to aj spätne. Stav služieb vzdialenej správy možno sledovať na stránke https://status.dotykacka.cz.

Synchronizačné správy majú životnosť 14 dní. Pokiaľ teda vykonáte zmenu pokladničných dát vo Vzdialenej správe alebo pokladni a pokladňu nepripojíte do 14 dní k internetu, zmeny sa neprenesú a vypršia.

Cloud

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Na prácu s webovým rozhraním Vzdialenej správy odporúčame používať internetový prehliadač Chrome, prípadne Firefox. Nepodporované sú naopak všetky verzie Internet Explorer a vstavané bezmenné prehliadače v operačnom systéme Android (Android Web View).

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC