Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Túto možnosť použite na pridelenie práv užívateľom na vykonávanie jednotlivých operácií v rámci Vzdialenej správy. Úplný zoznam užívateľských práv pre vzdialenú správu nájdete v tejto kapitole.

poznamka_icon

Okrem práv na vykonávanie jednotlivých operácií vo Vzdialenej správe môžete tiež určiť práva pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad. Postup vytvorenia užívateľského účtu v pokladni a priradenie práv nájdete v tejto kapitole

 

Ako pridať užívateľa a priradiť mu práva pre Vzdialenú správu?

1_icon

Tlačidlom Pridať 01 pridávate užívateľa, tlačidlom Upraviť 02 pridávate, alebo odoberáte, užívateľom jednotlivé práva na prácu vo Vzdialenej správe. Po stlačení tlačidla Pridať bude zobrazené pole pre e-mailovú adresu nového užívateľa.

uzivatele_vzdalene_spravy1_800_edge_no

 

2_icon

V prípade, že teda pridávate nového užívateľa, zadajte jeho e-mail do poľa 01 a kliknite na Overiť. Proces overenia kontroluje jedinečnosť emailovej adresy, s ktorou sa užívateľ do systému prihlasuje. Táto adresa teda musí byť unikátna v rámci všetkých užívateľov Vzdialenej správy, inak sa zobrazí hláška "Tento email je už registrovaný". V takom prípade použite iný e-mail. Výnimkou sú užívatelia, s ktorými zdieľate aspoň jeden cloud. Ich e-mail použiť môžete, aj keď sú už v systéme registrovaní.

Po overení e-mailu sa zobrazia ďalšie voľby. Teraz pre nového užívateľa vyberte Užívateľské meno 02 a Jazyk (povinné) 03. Pokiaľ editujete existujúceho zákazníka, údaje budú už vyplnené a vy ich len skontrolujte, prípadne upravte.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_a_no

 

3_icon

V pravej časti editačného okna nájdete nasledujúce položky:

Informatívne pole Cloud 01, ktoré ukazuje, pre ktorý cloud budete užívateľovi priraďovať práva.

Prepínač Sprístupniť cloud 02 v predvolenom - zapnutom stave umožní vybranému užívateľovi prístup na cloud, ktorého číslo je uvedené v poli .

Tlačidlo + 03 rozbalí strom práv tak, že budú zobrazené všetky dostupné práva, čo je vhodné pre editáciu. Tlačidlo - 03 tento strom zbalí - bude vidieť len prvú úroveň z každej skupiny práv a zoznam tak bude prehľadnejší.

Tlačidlo Vybrať všetko 04 (predvolený stav) označí všetky práva, čo znamená, že užívateľ bude mať nad týmto cloudom plnú kontrolu. Tlačidlom Zrušiť všetko 03 naopak všetky práva užívateľovi odoberieme.

Kliknutím na zvolené oprávnenie 05 ho užívateľovi odoberiete. Neaktívne práva nie sú podfarbené na zeleno. Ak znova kliknete na neaktívne právo, užívateľovi sa znova priradí a bude podfarbené  na zeleno . Kliknutím na položku, ktorá má pred sebou znamienko + pridávate, alebo odoberáte, všetky práva, ktoré sú v úrovniach pod ňou. Kliknutím priamo na znamienka + a - rozbaľujete a zbaľujete jednotlivé vetvy stromu.

Po nastavení všetkých práv kliknite na Uložiť, prípadne môžete všetko zrušiť tlačidlom Zrušiť na konci stránky.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_b_no

 

4_icon

Po uložení bude na e-mailovú adresu nového užívateľa odoslané heslo. Na prihlásenie do Vzdialenej správy teda použije svoj e-mail a toto heslo. Heslo potom môžete zmeniť (resetovať) v možnostiach Vzdialenej správy v časti Nastavenie účtu alebo v prihlasovacom dialógu.

 

poznamka_icon

Ak sa zoznam používateľských práv zobrazuje v inom jazyku ako zvyšok Vzdialenej správy, znamená to, že pri poslednom prihlásení do Vzdialenej správy ste mali nastavený iný jazyk. Stačí znovu nastaviť preferovaný jazyk a potom sa znovu prihlásiť.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC