Užívateľské práva

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Užívateľské práva

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Správa používateľov >

Užívateľské účty by mali primárne slúžiť na rozlíšenie obsluhy a tiež na ošetrenie prístupu zamestnancov k funkciám dotykovej pokladnice. V každom účte môžete podrobne špecifikovať práva k určitým funkciám, zvlášť pre pokladničné operácie a zvlášť pre aplikáciu Sklad. Nastavenie užívateľských práv nájdete v spodnej časti stránky s vlastnosťami účtu.

Okrem práv pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad, môžete tiež určiť, aké informácie uvidí užívateľ po prihlásení do Vzdialenej správy. Užívateľské práva pre Vzdialenú správu však používajú samostatné užívateľské účty a nesúvisia s účtami zamestnancov v pokladni. Prístup do Vzdialenej správy tak môže mať aj osoba, ktorá priamo s pokladňou nepracuje, ale potrebuje mať napr. prehľad o tržbách. Postup vytvorenia užívateľského účtu vo Vzdialenej správe a priradení práv nájdete v tejto kapitole.
 

poznamka_icon

Prehľad všetkých práv, ktoré môžete prideliť alebo odstrániť užívateľskému účtu nájdete v tejto kapitole.

 

Ako nastaviť oprávnenia?

1_icon

Ťuknutím na vybraný účet otvorte jeho vlastnosti. Prejdite na ľavú stranu obrazovky s vlastnosťami účtu až na koniec. Tu nájdete dvojriadkový prehľad práv pre pokladničné operácie (Všeobecné práva) a prehľad práv pre aplikáciu Sklad (Skladové práva).

ucty10

 

2_icon

Pre zvolenie práv k určitým funkciám jednoducho ťuknite na zvolený riadok. Bude zobrazená ponuka so všetkými právami k funkciám pokladne alebo skladu. V prehľade práv sa môžete pohybovať pomocou gesta pre posúvanie a zoznam tak posúvať nahor alebo nadol. Pokiaľ je vedľa položky zobrazené zaškrtnuté políčko parafa2, má k tejto funkcii užívateľ právo. Ťuknutím na toto políčko zmeníte jeho stav a funkciu zakážete. Informácie vybranom práve zobrazíte ťuknutím na ikonku info. Akonáhle nastavíte všetky práva, zmeny v užívateľskom účte potvrďte tlačidlom ULOŽIŤ vpravo hore.

ucty56

 

poznamka_icon

Každému užívateľovi môžete nastaviť maximálnu zľavu, ktorú môže poskytnúť. Maximálnu zľavu je možné definovať aj vo vlastnostiach kategórie produktov. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na položku na účte, nie na zľavu pre celý účet v Platobnom dialógu.

clip0578

nahor