Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Rozšírené nastavenia dotykové pokladnice sú prístupné v postrannom menu Dotykačky v časti Nastavenie aplikácie. Ťuknutím na túto možnosť zobrazíte všetky nastavenia pokladnice rozdelené do kategórií (záložiek). Na týchto záložkách nájdete všetky nastavenia pokladnice a hardvéru, ktorý pokladnica podporuje. Ak chcete získať prístup k ostatným záložkám, potiahnite prstom nahor po ľavej strane založiek. To vám umožní sa po záložkách posúvať.

 

clip0799

 

Prehľad

Informácie o vašej licencii, jednoznačnom identifikátore pokladnice a cloude (Vzdialené správy). Tieto informácie využijete pri kontakte s technickou podporu. V prípade licencie Dotykačka JEDNODUCHO a NAPLNO uvidíte počet zostávajúcich rezervácií, ktoré môžete vytvoriť.

Dočasne tu môžu byť viditeľní aj zástupcovia pre zmenu určitých nastavení pokladnice napr. v súvislosti so zmenou legislatívy.

Všeobecné

Nastavenia zobrazenia - V tejto časti môžete nastaviť parametre zobrazenia určitých položiek pokladnice a správanie ovládacích prvkov. Môžete tu tiež nastaviť režim predajnej obrazovky, obrazovku odporúčaní a správanie PLU klávesnice.

Používatelia

nahor

Predaj

Pokročilé

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC