Dochádzka

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Dochádzka

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

Tu vykonáte zapnutie alebo vypnutie jednoduchého dochádzkového systému. Dostupnosť dochádzkového systému závisí od zakúpenej licencie pokladničného systému Dotykačka. Ak aktivujete dochádzkový systém, bude k dispozícii v prihlasovacom dialógu pokladnice, ktorý sa zobrazí po odhlásení užívateľa od pokladnice.

Aktívna možnosť Zaznamenať príchod pri prihlásení zamestnanca zabezpečí, že keď sa užívateľ prihlási do pokladnice, automaticky sa zaznamená príchod do práce .

V tejto kapitole sa dozviete, ako dochádzkový systém v Dotykačke funguje.

 

clip1036

nahor