Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

V závislosti od typu zakúpenej licencie Dotykačky môžete mať jednoduchý systém na sledovanie dochádzky zamestnancov. To vám umožní zaznamenávať príchody, prestávky a odchody. Začiatok pracovnej doby môže byť prepojený so štandardným prihlásením užívateľa k pokladnici. Pri následnom odhlásení bude užívateľ dotazovaný, či si berie prestávku alebo odchádza, a táto informácia sa zapíše do prehľadu o dochádzke.

Správa dochádzky je k dispozícii v dialógu prihlásenia do pokladnice. Prehľad dochádzky zamestnancov potom nájdete v Reportoch alebo vo Vzdialenej správe v časti Zamestnanci či v Zostavách.

Dochádzku je potrebné najprv aktivovať v Nastaveniach aplikácie v časti Dochádzka.

 

Ako funguje dochádzka v Dotykačke?

1_icon

Najprv aktivujte dochádzku v Nastaveniach aplikácie Dotykačka. Odporúčame aktivovať voľbu Zaznamenávať príchod pri prihlásení zamestnanca, aby sa príchod do práce zaznamenával automaticky pri prihlásení užívateľa do pokladne. Dochádzku nájdete v prihlasovacom dialógovom okne. Na zaznamenanie príchodu do práce sa preto užívateľ musí prihlásiť do pokladnice výberom svojho mena alebo zadaním PIN kódu.

Ak príchod nie je prepojený s prihlásením do pokladnice, užívateľ musí ťuknúť na tlačidlo Dochádzka 01 v záhlaví prihlasovacieho dialógu, zaznamenať príchod ručne a potom sa prihlásiť do pokladnice.

clip0033

 

2_icon

Neskôr, keď sa užívateľ odhlási, sa v prihlasovacom dialógu zobrazia tlačidlá dochádzky s možnosťou odhlásenia alebo zaznamenania prestávky. Tieto možnosti potom sú k dispozícii tiež po ťuknutí na tlačidlo Dochádzka v záhlaví.

clip0034

 

3_icon

Po prepnutí na záložku Dochádzka je možné začať / prerušiť prácu alebo prestávku a tiež prejsť na prehľad dochádzky, kde nájdete záznamy jednotlivých zamestnancov. Prístup na prehľad však podlieha právam konkrétneho užívateľa.

clip0140

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC