Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Záložka Zostavy zobrazuje najrôznejšie typy nových dátových zostáv. Tieto zostavy je možné filtrovať za zvolené časové obdobie a to pre všetky alebo len určitú pokladňu. Zostavy ďalej ponúkajú široké možnosti úprav.

Dáta v zostavách je možné zoskupovať podľa tzv. zoskupovacích stĺpcov. Podľa zvoleného prvého zoskupovacieho stĺpca teda určujete základné triedenie každej zostavy. Zobrazené stĺpce a ich poradie je možné pri každej zostave nastaviť pomocou ponuky Nastavenie stĺpcov 01 v záhlaví . Zoskupovacie stĺpce je možné kliknutím na ich záhlavie zoradiť. Pre každú zostavu teda existujú stĺpce, na základe ktorých je možné dáta zoskupovať a ďalej stĺpce pre zobrazenie zoskupených dát.

Pokiaľ napr. v niektorej zostave nastavíte prvý stĺpec Deň a druhý Pokladňa, budú dáta zobrazené podľa dní a ďalej podľa pokladníc. Ak poradie stĺpcov prehodíte, dáta budú zoskupené podľa jednotlivých pokladní a potom zoradené podľa dní. V ďalších tzv. dátových stĺpcoch, ktoré si môžete tiež nastaviť, budú zobrazené jednotlivé položky, napr. vystavené účtenky a ich súčet či priemer za zvolené zoskupenie (vybrané zoskupovacie stĺpce). Obdobie pre zoskupovanie nastavujete v menu 02. Pokiaľ tu zvolíte miesto DENNÝ napr. TÝŽDENNÝ, bude prvý stĺpec Deň nahradený týždňom a dáta teda budú zoskupené podľa týždňov. Interval pre zobrazené dáta určujete pomocou kalendára 03.

Akonáhle vám nastavenie zostavy vyhovuje, môžete ho uložiť pod vlastný názov 04 a použiť kedykoľvek neskôr. Máte možnosť si tak vytvoriť vlastnú podobu zostáv a s tou pracovať. Takto uložené zostavy nájdete v ľavom paneli záložiek ako Uložené zostavy. Exportovať dáta zo zostáv je možné do Excelu, formátu .csv či .pdf. Tlačidlá pre export nájdete v záhlaví každej zostavy.

V každej zostave je k dispozícii pole 05 pre fultextové vyhľadávanie.

 
clip0778

 

poznamka_icon

Ak máte licenciu Dotykačka JEDNODUCHO, nemáte prístup ku všetkým ponúkaným zostavám.

Pôvodné (predchádzajúce) dátové zostavy sú stále k dispozícii vo Vzdialenej správe na záložke Pôvodné zostavy. Tieto zostavy sú opísané v tejto kapitole.

 

Ako pracovať so zostavami?

Základné možnosti zostáv si ukážeme na predajnej zostave Prehľad tržieb. Na túto zostavu odkazuje aj Predajný report Tržby. Predajné reporty sú teda len odkazy do pripravených zodpovedajúcich zostáv.

1_icon

Rozbaľte záložku Zostavy a ťuknite na Predajné zostavy. Z ponuky zostáv vpravo zvoľte Prehľad tržieb - Podľa času.

clip0779

 

2_icon

Dostanete sa na stránku so zostavou s prehľadom tržieb zo všetkých alebo vybraných pokladníc. V predvolenom nastavení sú tržby zoskupované podľa mesiacov.

2017-05-29_160159
 

Výberom z rozbaľovacieho menu Pokladňa 01 prehľad obmedzíte len na konkrétnu pokladňu alebo pokladne. V zozname sa zobrazujú aj skôr zmazané (neaktívne) pokladne, ktoré boli v minulosti nahradené novým zariadením. Kliknutím do poľa 03 nastavíte časové obdobie prehľadu

Kliknutím na tlačidlá v časti 02 si môžete vybrať, či sa prehľad bude zobrazovať podľa dní, týždňov, mesiacov alebo rokov. Zobrazenie a možnosti kalendára 03 sa tiež upravia podľa tu zvoleného obdobia. Ak napríklad vyberiete možnosť TÝŽDENNÝ zobrazenie, kalendár vám priamo ponúkne jednotlivé týždne.

Každý report je možné prostredníctvom tlačidiel 04 uložiť do Excelu, formátu .csv či .pdf. Generovanie súboru prebieha okamžite. Po stlačení tlačidla pre export do vybraného formátu je tak nutné počkať na dokončenie a stiahnutie vyexportovaného súboru s dátami. Súbor bude v tomto prípade automaticky stiahnutý do zložky Stiahnuté súbory alebo iné podľa nastavenia vášho internetového prehliadača. Postup generovania pôvodných (predchádzajúcich) prehľadov a zostáv je popísaný tejto kapitole.

clip0780clip0781
 

dulezite_sdeleni_icon

V prípade exportu zostav a prehľadov do formátu .pdf je generovanie obmedzené na maximálne 1000 položiek. Ak údaje v exportovanej zostave obsahujú celkovo viac ako 1000 položiek, exportovaný súbor .pdf nebude obsahovať jednotlivé položky, ale len súhrny / celkové hodnoty všetkých položiek. Preto sa súhrny vždy zhodujú bez ohľadu na počet položiek.

 

Voľba ... Viac možností 05 ponúka obmedzenie zobrazených dát (filter). Pri zostave Prehľad tržieb je možné údaje obmedziť na vybraných zamestnancov alebo zákazníkov. Pokiaľ tu nie je nič zvolené (predvolené nastavenie), zobrazujú sa dáta bez obmedzenia. Akonáhle nejakú položku (položky) vyberte, budú dáta obmedzené len na tieto položky, tj napr. vybraného zákazníka alebo zamestnanca.

Kliknutím na Nastavenia stĺpcov 05 môžete nastaviť, ktoré stĺpce sa budú v zostave zobrazovať, a tiež upraviť ich poradie ťahaním a púšťaním:

clip0774
 

Pokiaľ si zostavu užívateľsky nastavíte, voľbou 06 si ju môžete uložiť pod vlastný názov a popis. Takto uložené zostavy nájdete v ľavom paneli záložiek ako Uložené zostavy.
 

3_icon

Odobratím či pridaním určitého stĺpca a jeho poradím určujete podľa čoho budú dáta v prehľade zoskupené. Na obrázku nižšie sme pridali stĺpec Zamestnanec a presunuli ho na tretie miesto. Prehľad teraz teda zobrazuje sumy tržieb za mesiac, pokladne a jednotlivých zamestnancov. Niektoré položky v prehľade sú aktívnym odkazom. Kliknutím na položku Zamestnanec 1 v stĺpci Zamestnanec sa otvorí nová stránka s vlastnosťami tohto zamestnanca. Kliknutím na stĺpce, podľa ktorých sú dáta zoskupované, ich zoradíte zostupne alebo vzostupne.

clip0782

 

4_icon

Zobrazené údaje môžete filtrovať podľa časového obdobia kliknutím na pole Dátum 03 (pozri obrázok vyššie). Zobrazí sa prehľadný kalendár s rýchlymi možnosťami. Kliknutím na jednu z týchto možností v časti 07 môžete priamo nastaviť najbežnejšie časové obdobie. Potom môžete pomocou kalendára vybrať vlastný interval. Najprv vyberte mesiac a rok 08, potom označte konkrétny deň začiatku 09. Ak sa mesiac a rok zhodujú, môžete označiť aj deň začiatku. Vybraný deň začiatku sa zvýrazní. Potom rovnakým spôsobom vyberte končiaci deň. Celý interval sa označí v kalendári a zobrazené dátumy budú zodpovedať tomuto intervalu. Prepínač 010 zobrazuje v spodnej časti kalendára možnosť výberu časového intervalu pre vybrané obdobie.

Viac informácií nájdete v kapitole Filtrovanie údajov podľa dátumu.

clip0776

 

uziv_tip_icon

Vzdialená správa si pamätá nastavenia zostavy. Ak ju neskôr znovu otvoríte, zobrazí sa v poslednom nastavenom stave. Zároveň sa na základe aktuálneho kalendárneho dátumu automaticky zobrazí príslušné obdobie, ak bolo nastavené. Ak teda nastavíte kalendár v Rýchlych možnostiach na možnosť Tento mesiac, v nasledujúcom mesiaci sa budú zobrazovať dátumy z aktuálneho mesiaca a nie z predchádzajúceho mesiaca.

Ak sa zobrazuje veľké množstvo údajov, údaje sa načítajú automaticky pri posúvaní myšou. Preto tu nie je klasické stránkovanie.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC