Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V záložke Zoznamy » Zamestnanci vidíte prehľad všetkých vytvorených účtov zamestnancov. Každý zamestnanec sa môže pred použitím pokladne prihlásiť a všetky pokladničné pohyby sa tak evidujú k jeho účtu. Získate tak prehľad o jednotlivých zamestnancoch a ich operáciách. V prehľade zamestnancov sú zvýraznené všetky aktuálne prihlásené účty k jednotlivým pokladniam.

Každému účtu zamestnanca môžete priradiť samostatnú sadu oprávnení, zvlášť pre pokladňu a zvlášť pre aplikáciu Sklad. Ak vo vlastnostiach účtu definujete PIN kód, účet bude zabezpečený a zamestnanec sa bude prihlasovať do pokladnice priamo jeho zadaním.

Pomocou funkcie Hromadný výber môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie, zmazať, či upraviť u nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre. K dispozícii je aj prehľad dochádzky zamestnancov s možnosťou ďalších úprav.

 

poznamka_icon

Zamestnanecké účty môžete samozrejme tiež vytvárať priamo v dotykovej pokladnici. Aj v tomto prípade je možné k účtu priradiť užívateľské práva pre jednotlivé funkcie Dotykačky a aplikácie Sklad.

 
 
Ako vytvoriť nový účet zamestnanca?

1_icon

Na karte Zoznamy » Zamestnanci kliknite na tlačidlo + Pridať 01. Vytvorený účet upravíte tlačidlom 02 a zmažete tlačidlom 03. Kliknutím na DOKLADY otvoríte filtrovaný zoznam dokladov vystavených vybraným zamestnancom. Ak máte aktívnu evidenciu dochádzky, kliknutím na DOCHÁDZKA zobrazíte dochádzku pre vybraného zamestnanca, prípadne môžete v záhlaví  stránky 04 otvoriť prehľad dochádzky.

uctyvz1

 

2_icon

Otvorí sa stránka s informáciami o užívateľskom účte. Do jednotlivých polí zadajte požadované informácie. V prípade, že do poľa Čiarový kód vložíte čiarový kód, môžete potom na prihlásenie k tomuto účtu jednoducho naskenovať čiarový kód pomocou čítačky. Užívateľský účet ochránite pomocou pinu. Ak ho zadáte, nezabudnite aktivovať prepínač v časti 01. Ak zamestnanec PIN na prihlásenie zabudne, jednoducho ho tu zmeňte.

Ťuknutím na polia v časti 02 zobrazíte zoznam užívateľských práv pre pokladničné operácie alebo aplikáciu Sklad, pozri Prideľovanie užívateľských práv nižšie.

V časti 01 možno tiež dočasne deaktivovať účet bez jeho vymazania a aktivovať maximálnu zľavu 03, ktorú bude môcť zamestnanec uplatniť na položky na účte. Maximálnu zľavu možno nastaviť aj pre celú kategóriu. Nakoniec nezabudnite vykonané zmeny uložiť tlačidlom ULOŽIŤ v záhlaví stránky.

Ak chcete duplikovať vytvoreného užívateľa so všetkými vlastnosťami, jednoducho kliknite na 04. Potom budete môcť duplikovaného užívateľa premenovať a upraviť.

uctyvz12

nahor


 

Pridelenie užívateľských práv

Ťuknutím na pole Používateľské práva - pokladňa alebo Používateľské práva - sklad sa rozbalí zoznam práv užívateľa pre jednotlivé operácie. Ťuknutím na vybranú položku v zozname ju aktivujete, a tým skutočne priradíte toto právo užívateľovi. Zadaním textu do poľa Vyhľadať sa vyfiltrujú práva užívateľa podľa zadaného textu. Prehľad a popis jednotlivých užívateľských práv nájdete v tejto kapitole.

uctyvz2

 

dulezite_sdeleni_icon

Predvolený administrátorský účet nemožno zmazať, ani u neho meniť užívateľské práva. Má vždy plnú sadu práv, preto dôrazne odporúčame tento účet zabezpečiť pinom.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC