Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Kliknutím na záložku Zoznamy sa rozbalí ponuka so základnými položkami, ktoré Dotykačka používa. Kliknutím na vybranú položku zobrazíte jej obsah. Kliknutím na položku Produkty sa otvorí stránka s prehľadom vytvorených produktov. Na záložke Zákazníci sa zase zobrazí zoznam všetkých zákazníckych účtov. S niektorými položkami (ich obsahom) možno ďalej manipulovať. Môžete napríklad vytvárať alebo odstraňovať produkty, presúvať produkty medzi skladmi, vytvárať a odstraňovať dodávateľov atď.

Vybrané zoznamy možno exportovať do formátu Excel alebo .csv pomocou príslušných tlačidiel v záhlaví stránky.
 

 


 

Pridať všetko

Na niektorých stránkach (Ceny, Sklady a vybrané zoznamy) sa nachádza tlačidlo Pridať všetky 01. Toto tlačidlo presunie všetky položky do okna úprav 02, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Na nasledujúcom obrázku je ako príklad pridanie všetkých produktov z kategórie Prílohy do pravidla na sledovanie množstva:

newitem74

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC