Zoznamy

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Zoznamy

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek >

Kliknutím na záložku Zoznamy sa rozbalí ponuka so základnými položkami, ktoré Dotykačka používa. Kliknutím na vybranú položku zobrazíte jej obsah. Kliknutím na položku Produkty sa otvorí stránka s prehľadom vytvorených produktov. Na záložke Zákazníci sa zase zobrazí zoznam všetkých zákazníckych účtov. S niektorými položkami (ich obsahom) možno ďalej manipulovať. Môžete napríklad vytvárať alebo odstraňovať produkty, presúvať produkty medzi skladmi, vytvárať a odstraňovať dodávateľov atď.

Vybrané zoznamy možno exportovať do formátu Excel alebo .csv pomocou príslušných tlačidiel v záhlaví stránky.
 

 


 

Pridať všetko

Na niektorých stránkach (Ceny, Sklady a vybrané zoznamy) sa nachádza tlačidlo Pridať všetky 01. Toto tlačidlo presunie všetky položky do okna úprav 02, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Na nasledujúcom obrázku je ako príklad pridanie všetkých produktov z kategórie Prílohy do pravidla na sledovanie množstva:

newitem74

nahor