Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ak používate viac pokladníc, alebo jednoducho len chcete nejaký produkt dočasne skryť, môžete tak urobiť v záložke Zoznamy » Skrytie produktov. Tu jednoducho vytvoríte pravidlá, ktoré skryjú vybrané produkty na vybraných pokladniach. Uvidíte tu aj zoznam pokladníc, na ktorých sú nejaké produkty skryté.

 

dulezite_sdeleni_icon

Súhrnný počet produktov v pravidlách cien by nemal presiahnuť 1000. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k dlhšej odozve rozhrania Vzdialenej správy.

 

Ako skryť produkt?

1_icon

Vo Vzdialenej správe kliknite na kartu Zoznamy a z rozbalenej ponuky vyberte možnosť Skrytie produktov. Ak chcete vytvoriť nové pravidlo na skrytie, kliknite na tlačidlo + Pridať 01. Pomocou tlačidiel a môžete otvoriť vlastnosti už vytvoreného pravidla alebo pravidlo odstrániť.

Ceny

 

2_icon

V časti Produkty na ľavej strane vyberte produkt, ktorý chcete skryť, a pomocou tlačidla 02 ho pridajte na pravú stranu. Teraz môžete upraviť vlastnosti pravidla. Kliknutím na tlačidlo 03 môžete do pravidla pridať všetky produkty.

skryti 2

 

3_icon

Zadajte Názov pravidla a z rozbaľovacej ponuky Pokladnica 04 vyberte pokladňu, na ktorú sa pravidlo bude vzťahovať. Chybne zadané produkty môžete vymazať kliknutím na tlačidlo 05. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť 06 na uloženie pravidla. Po synchronizácii sa produkt na vybranej pokladnici skryje.

nahor


 

Prehľad skrytých produktov

Ak sa prepnete na záložku Pokladnice, zobrazí sa zoznam pokladníc, v ktorých sú niektoré produkty skryté. Ťuknutím na tlačidlo Detail zobrazíte konkrétne skryté produkty na vybranej pokladnici a upravíte vlastnosti zodpovedajúceho pravidla pre ich skrývanie.

clip0220

 

uziv_tip_icon

Vo vlastnostiach produktu nájdete v záložke Viditeľnosť informáciu, na ktorých pokladniach je produkt skrytý. Jednotlivé produkty môžete tiež skryť priamo na pokladni deaktiváciou možnosti Zobrazovať ako box v karte produktu.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC