Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Základným prvkom pri práci s pokladňou je produkt. Produktom môže byť čokoľvek, čo predávate svojim zákazníkom: výrobok, jedlo, služba... Jednotlivé produkty môžete triediť do kategórií. Vytvorené produkty a kategórie sa zobrazujú na hlavnej obrazovke Dotykačky.

Produkty môžete spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy.

 

uziv_tip_icon

Pamätajte na to, že produkt, ktorý predávate by mal byť ideálne vedený v kusoch (toto sa netýka napr. služieb). Ak predávate rozlievané či čapované nápoje, je možné uviesť cenu za balenie a veľkosť balenia nastaviť napr. na 500 ml. Táto možnosť je popísaná tu. V tomto prípade však zákazník na účtenke uvidí množstvo nápoja, ktoré vypil.

 

Tu nájdete návody, ako vytvárať, presúvať a odstraňovať produkty:

 

Ako vytvoriť produkt?

1_icon

Na hlavnej obrazovke Dotykačky ťuknutím na ikonu 01 otvorte postranné menu 02 a vyberte položku Správa položiek.

screenshot_2017-04-04-13-55-1718

 

2_icon

Na otvorenej stránke ťuknite vpravo hore na ikonu troch bodiek, vyberte PRIDAŤ NOVÉ 01 a zo zobrazenej ponuky vyberte položku PRODUKT 02. Nový produkt môžete pridať aj priamo pomocou tlačidla 03. Špeciálne produkty sú popísané v tejto kapitole.

screenshot_2017-04-04-12-48-58-13

 

3_icon

Otvorí sa karta produktu. Tu zadajte názov produktu a vyberte kategóriu, do ktorej bude produkt patriť. Ďalej špecifikujte ceny a vlastnosti predávaného balenia. Môžete zadať počet a jednotku balenia či produktu. Jednotku zmeníte ťuknutím na položku Kusy v časti Balenie a jednotky viď obrázok nižšie. Štandardne by tu mal byť vždy uvedený 1 kus. Iba v niektorých prípadoch, ako sú napr. Receptúry, vyberte iné jednotky.

uziv_tip_icon

Odporúčame najprv vybrať sadzbu DPH a potom zadať cenu s daňou. V opačnom prípade by po zvolení DPH došlo k prepočítaniu (zmene) zadanej ceny.

screenshot_2017-04-04-13-43-00

 

4_icon

Ak ťuknete na ikonu šípky v časti Ceny, rozbalí sa ponuka s ďalšími možnosťami cien.

screenshot_2017-04-04-13-38-31

 

Možnosti cien

Akcia (v zľave)

Pokiaľ je táto voľba aktívna, môžete zadať aktuálnu zľavu z bežnej ceny, ktorá bude akceptovaná pri predaji.

Neaplikovať hromadné zľavy

Zapnutím tejto možnosti sa na tento produkt nikdy neuplatní zľava na celý účet.

Vyžadovať zadanie ceny

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji produktu budete opýtaní na zadanie ceny.

Vyžadovať zadanie množstva

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji výrobku sa vždy bude vyžadovať zadanie množstva. To je užitočné napríklad pri vážených výrobkoch.

Kalkulovať hodnotu na čase

Ak je produkt účtovaný podľa času, bude Dotykačka automaticky kalkulovať cenu v závislosti od času a nastavených jednotiek po dobu, kedy je účet zaparkovaný. Týka sa napr. predaja služieb.

 

5_icon

Teraz prejdite na koniec stránky, zadajte EAN a PLU kód a uložte nový produkt ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ A UPRAVIŤ 01. Na ľavej strane sa zobrazia karty pre rozšírené funkcie. Produkt môžete uložiť aj kliknutím na 02, ak už nepotrebujete upravovať jeho ďalšie vlastnosti.

screenshot_2017-04-04-13-43-2021

nahor


 

Ako vytvoriť kópiu produktu alebo zástupca na produkt?

Produkty môžete kopírovať vrátane ich vlastností. To sa hodí napríklad pri vytváraní produktu, ktorý je podobný niketorému inému, už vytvorenému, produktu. V takom prípade z pôvodného produktu vytvoríte kópiu a potom zmeníte len tie vlastnosti, ktoré sa medzi oboma produktmi líšia. Ďalšou možnosťou je vytvoriť k produktu zástupcu, ktorého umiestnite do inej kategórie. Môžete tak mať jeden produkt vo viacerých kategóriách.

1_icon

V Správe položiek ťuknite na produkt, ktorý chcete duplikovať alebo k nemu vytvoriť zástupcu. V našom príklade budeme duplikovať produkt Kofola 0,5l.

kopie0_800_edge_dr

 

2_icon

Ťuknite na ikonu troch zvislých bodiek a vyberte možnosť Vytvoriť kópiu. Vykonajte požadované zmeny v kópii produktu a všetko uložte.

Pod tromi bodkami nájdete aj voľbu Vytvoriť zástupcu. Po jej zvolení a voľbe kategórie bude do danej kategórie umiestnený zástupca k tomuto produktu. Viac informácií nájdete v kapitole Podkategórie a zástupcovia.

2017-09-01_122001122002

 

Upravená kópia duplikovaného produktu sa teraz pridá do zoznamu produktov.

kopie4_800_edge_dr

 


 

Ako produkt presunúť?

Produkty je možné triediť podobne ako kategórie. Ak chcete aktivovať režim presunu produktu, ťuknite na kartu produktu, ktorý chcete presunúť, a podržte na nej prst približne 2 sekundy. Aktiváciu režimu triedenia spoznáte podľa toho, že karta poskočí o niekoľko centimetrov z pôvodnej polohy a sfarbí sa do tmavšieho odtieňa. V tomto okamihu je možné kartu produktu presunúť na požadované miesto a umiestniť ju. Pri umiestnení karty na novú pozíciu sa pôvodné karty vždy automaticky presunú.

nahor


 

Ako odstrániť produkt?

V Správe položiek vyberte produkt, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo ZMAZAŤ 01 v pravom hornom rohu karty produktu. Pred samotným odstránením produktu sa zobrazí otázka, či ho chcete skutočne odstrániť. Namiesto odstránenia produktu odporúčame produkt dočasne skryť deaktiváciou možnosti Zobrazovať ako box 02. Po vytvorení nového produktu upravte skrytý produkt a opäť ho zobrazte.

2017-09-01_122548

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC