Výpočet ceny podľa času

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Výpočet ceny podľa času

Navigácia:  Práca s pokladňou > Správa položiek >

Konečnú cenu produktu možno vypočítať na základe uplynutého času. Táto funkcia je užitočná pri predaji služieb, ktorých cena závisí od času. Ak chcete túto funkciu aktivovať, aktivujte možnosť Kalkulovať hodnotu na čase vo vlastnostiach produktu.

kalkulovat hodnotu na case1

 

Časový úsek možno definovať ako sekundy, minúty alebo hodiny a nastavuje sa v poli Balenie a jednotka. Po zaparkovaní účtu sa zaznamená čas predaja a každá nastavená jednotka bude mať za následok započítanie hodnoty produktu. Po zaplatení zaparkovaného účtu sa cena prepočíta podľa času, ktorý uplynul od zaparkovania účtu (počíta sa každá jednotka).
 

Príklad použitia:

Vytvoríte produkt VSTUP FITNESS s hodnotou 1 EUR za 1 minútu. Pri vstupe zákazníka naúčtujete túto položku a účet zaparkujete. Pri odchode zákazníka za 67 minút vykonáte vyúčtovanie zaparkovaného účtu. Zákazníkovi bude napočítaná suma 1 EUR x 67 minút = 67 EUR. V prípade, že chcete urobiť dodatočnú úpravu ceny, môžete cenu pri vystavení účtu ďalej upraviť.

nahor