Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Táto kapitola a jej podkapitoly popisujú všetky operácie s dotykovou pokladňou. Na prácu s pokladňou sa používajú aplikácie Dotykačka a Sklad, ktoré sa však musí najprv nainštalovať. Ak si prejdete každú časť od začiatku do konca, zvládnete všetky postupy práce s produktmi, účtami alebo skladom. Stanete sa majstrom v ovládaní Dotykačky.

 

nahor

 

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC