Práca s pokladňou

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Práca s pokladňou

Táto kapitola a jej podkapitoly popisujú všetky operácie s dotykovou pokladňou. Na prácu s pokladňou sa používajú aplikácie Dotykačka a Sklad, ktoré sa však musí najprv nainštalovať. Ak si prejdete každú časť od začiatku do konca, zvládnete všetky postupy práce s produktmi, účtami alebo skladom. Stanete sa majstrom v ovládaní Dotykačky.

 

nahor