Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Do prehľadu tržieb sa dostanete ťuknutím na Prehľad tržieb v postrannom menu Dotykačky. Otvorí sa stránka, ktorá zobrazuje pokladničné prehľady (uzávierky) štandardne zoradené podľa jednotlivých zmien, teda podľa doby od otvorenia do uzavretia pokladnice. Medzi zobrazením podľa zmien alebo dátumu (kalendár) prepnete ťuknutím na zvolenú položku 01.

Ak máte pokladnicu otvorenú, môžete si zobraziť aktuálny stav pokladnice pomocou tlačidla 03. Pokladničné informácie sa zobrazujú na pravej strane v rovnakej forme, v akej vyjdú z tlačiarne alebo sú poslané na e-mail. Na vytlačenie alebo odoslanie prehľadu e-mailom použite tlačidlá 04. Pred tlačou či odoslaním reportu si môžete zvoliť, aké údaje majú na reporte byť.

V prehľade nájdete aj aktuálnu hodnotu pokladne za otvorenú zmenu. Informácia Hodnota pokladnice 05 zobrazuje pokladnicou očakávaný stav hotovosti. Výpočet vykonáva zo zadaného počiatočného stavu, pokladničných príjmov a výdavkov a vykonaných predajov a storien. V prípade akceptácie poukážok, či stravných lístkov je výpočet vykonaný aj pre tieto ostatné hotovostné platobné metódy.

screenshot_2017-05-31-18-22-32

 

poznamka_icon

Ak chcete posielať prehľady na e-mail, musíte túto možnosť najprv aktivovať v Nastaveniach aplikácie a určiť e-mailové adresy, na ktoré sa budú tieto informácie posielať. O potrebe tohto nastavenia budete informovaní.

 

Ak namiesto zobrazenia zmien zvolíte kalendár, bude na ľavej strane zobrazený v predvolenom stave aktuálny mesiac. Ťuknutím na zvolený deň zobrazíte pokladničné informácie k tomuto dňu. Pomocou rozbaľovacieho menu 09 však môžete meniť zobrazenie kalendára a prehľad tak obmedziť okrem dňa na zvolený týždeň, mesiac, rok alebo štvrťrok. Zobrazované dáta budú vždy zodpovedať vybranému intervalu.

Dáta v niektorých blokoch je možné ťuknutím na ikonu 06 zoradiť podľa rôznych kritérií. Pri predaji a ziskoch je možné navyše vybrať dodatočné kritériá filtrovania 08 ťuknutím na obrátený trojuholník 07.

prehled_trzeb_800_edge_dr_no2

 

uziv_tip_icon

Prehľad tržieb nájdete aj vo Vzdialenej správe v predajnom reporte Tržby.

nahor


Ako Dotykačka vypočíta zisk?

Naskladníte 10 kusov produktu za nákupnú cenu 10 EUR a ďalších 5 kusov rovnakého produktu za 5 EUR. Nákupná cena tohto produktu sa vypočíta podľa vzorca:

súčet hodnoty skladu (125 EUR) / súčet množstva skladu (15) = 8,333 EUR

8,333 EUR je teda priemerná nákupná cena jedného produktu. Zisk potom pokladňa vypočíta ako súčet týchto priemerných nákupných cien od ktorého odpočíta tržby:

predajná cena - priemerná nákupná cena = zisk

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC