Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Automatické zasielanie e-mailu

Zapína alebo vypína automatické zasielanie pokladničných informácií na zadané e-mailové adresy. Dotykačka môže automaticky zasielať uzávierku pokladnice pri každom uzavretí pokladnice. Je tiež možné nechať si zasielať aktuálny prehľad pokladničných operácií za vybrané obdobie. Ak sa e-mail s informáciami z nejakého dôvodu neodošle, budete o tom informovaní. V zobrazenom dialógovom okne potom môžete odoslanie OPAKOVAŤ alebo ZRUŠIŤ.

clip0760

 

Odoslať na e-maily

Ak máte predchádzajúcu voľbu aktívnu, je nutné tu špecifikovať jednotlivé e-mailové adresy oddelené čiarkou bez medzier (napr. mail1@mail.cz,mail2@mail.cz), na ktoré sa majú pokladničné informácie odosielať.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC