Zasielanie sumarizácie e-mailom

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Zasielanie sumarizácie e-mailom

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Automatické zasielanie e-mailu

Zapína alebo vypína automatické zasielanie pokladničných informácií na zadané e-mailové adresy. Dotykačka môže automaticky zasielať uzávierku pokladnice pri každom uzavretí pokladnice. Je tiež možné nechať si zasielať aktuálny prehľad pokladničných operácií za vybrané obdobie. Ak sa e-mail s informáciami z nejakého dôvodu neodošle, budete o tom informovaní. V zobrazenom dialógovom okne potom môžete odoslanie OPAKOVAŤ alebo ZRUŠIŤ.

clip0760

 

Odoslať na e-maily

Ak máte predchádzajúcu voľbu aktívnu, je nutné tu špecifikovať jednotlivé e-mailové adresy oddelené čiarkou bez medzier (napr. mail1@mail.cz,mail2@mail.cz), na ktoré sa majú pokladničné informácie odosielať.

nahor