Uzávierka

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Uzávierka

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie > Dlaždicové menu > Otvoriť / uzavrieť pokladnicu >

Pri každom uzavretí pokladnice môže byť na tlačiarni pre objednávky vytlačený prehľad tržieb za danú zmenu, tzv. uzávierka. Aby bola uzávierka vytlačená, je nutné v nastavení odpovedajúcej tlačovej úlohy aktivovať voľbu Automatická tlač uzávierok. Všetky informácie na uzávierke sa týkajú operácií, ktoré boli vykonané v čase od otvorenia do zatvorenia pokladne.

Pokladničná uzávierka je totožná s informáciami, ktoré nájdete v Prehľade tržieb. Odtiaľ si môžete taktiež kedykoľvek uzávierku vytlačiť alebo poslať na e-mail. Pokiaľ si prajete automaticky vždy po uzavretí pokladnice poslať uzávierku e-mailom, prejdite do Nastavenie aplikácie a túto možnosť nastavte v položke Zasielanie sumarizácie e-mailom.

 

Aké položky nájdete na vytlačenej uzávierke?

Položky na uzávierke môžete nastaviť. V Nastavenia aplikácie prejdite do časti Tlač a upravte odpovedajúcu tlačovú úlohu - povoľte položky, ktoré chcete uvádzať na uzávierke.

Otvorenie pokladnice

Suma, ktorú obsluha zadáva pri otvorení pokladnice. Táto hodnota predstavuje celkovú sumu hotovosti v pokladnici pri jej otvorení. Uvádza sa tu aj dátum a čas otvorenia pokladnice.

Zatvorenie pokladnice

Suma, ktorú obsluha zadáva pri zatváraní pokladnice. Táto hodnota predstavuje celkovú sumu hotovosti pri uzávierke pokladnice. Uvádza sa tu aj dátum a čas uzávierky pokladnice.

Prebytok / Manko

Rozdiel medzi hotovosťou, ktorá má byť v pokladnici a hotovosťou, ktorú obsluha zadala v čase uzávierky pokladnice. Pri výpočte schodku sa zohľadňujú tieto hotovostné transakcie vydaná hotovosť, prijatá hotovosť, vklady hotovosti a výbery hotovosti.

Pokladničná transakcia

Počet všetkých vydaných dokladov.

Doklady

Prehľad a suma nezaplatených alebo zrušených dokladov.

Tržba

Suma a počet predajov rozdelených podľa spôsobov platby (hotovosť, kreditná karta, poukážky...).

Rozpis DPH

Rozpis celkových súm s jednotlivými sadzbami DPH.

Poskytnuté zľavy

Prehľad a výška poskytnutých zliav.

Pokladničné príjmy/výdavky

Prehľad jednorazových pokladničných príjmov alebo výdavkov.

Účty

Sumy za otvorené a nezaplatené účty s počtom jednotlivých dokladov.

Predaje

Predané položky zobrazené podľa kategórie a produktu

Zisk

Vypočítaný zisk na základe rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou

Ak má byť zisk relevantným údajom, musíte mať správne vyplnené nákupné ceny všetkých predajných produktov.

Tržby podľa zamestnanca

Prehľad predajov podľa zamestnancov.

Odpisy

Prípadné realizované odpisy.

nahor