Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Pri každom uzavretí pokladnice môže byť na tlačiarni pre objednávky vytlačený prehľad tržieb za danú zmenu, tzv. uzávierka. Aby bola uzávierka vytlačená, je nutné v nastavení odpovedajúcej tlačovej úlohy aktivovať voľbu Automatická tlač uzávierok. Všetky informácie na uzávierke sa týkajú operácií, ktoré boli vykonané v čase od otvorenia do zatvorenia pokladne.

Pokladničná uzávierka je totožná s informáciami, ktoré nájdete v Prehľade tržieb. Odtiaľ si môžete taktiež kedykoľvek uzávierku vytlačiť alebo poslať na e-mail. Pokiaľ si prajete automaticky vždy po uzavretí pokladnice poslať uzávierku e-mailom, prejdite do Nastavenie aplikácie a túto možnosť nastavte v položke Zasielanie sumarizácie e-mailom.

 

Aké položky nájdete na vytlačenej uzávierke?

Položky na uzávierke môžete nastaviť. V Nastavenia aplikácie prejdite do časti Tlač a upravte odpovedajúcu tlačovú úlohu - povoľte položky, ktoré chcete uvádzať na uzávierke.

Otvorenie pokladnice

Suma, ktorú obsluha zadáva pri otvorení pokladnice. Táto hodnota predstavuje celkovú sumu hotovosti v pokladnici pri jej otvorení. Uvádza sa tu aj dátum a čas otvorenia pokladnice.

Zatvorenie pokladnice

Suma, ktorú obsluha zadáva pri zatváraní pokladnice. Táto hodnota predstavuje celkovú sumu hotovosti pri uzávierke pokladnice. Uvádza sa tu aj dátum a čas uzávierky pokladnice.

Prebytok / Manko

Rozdiel medzi hotovosťou, ktorá má byť v pokladnici a hotovosťou, ktorú obsluha zadala v čase uzávierky pokladnice. Pri výpočte schodku sa zohľadňujú tieto hotovostné transakcie vydaná hotovosť, prijatá hotovosť, vklady hotovosti a výbery hotovosti.

Pokladničná transakcia

Počet všetkých vydaných dokladov.

Doklady

Prehľad a suma nezaplatených alebo zrušených dokladov.

Tržba

Suma a počet predajov rozdelených podľa spôsobov platby (hotovosť, kreditná karta, poukážky...).

Rozpis DPH

Rozpis celkových súm s jednotlivými sadzbami DPH.

Poskytnuté zľavy

Prehľad a výška poskytnutých zliav.

Pokladničné príjmy/výdavky

Prehľad jednorazových pokladničných príjmov alebo výdavkov.

Účty

Sumy za otvorené a nezaplatené účty s počtom jednotlivých dokladov.

Predaje

Predané položky zobrazené podľa kategórie a produktu

Zisk

Vypočítaný zisk na základe rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou

Ak má byť zisk relevantným údajom, musíte mať správne vyplnené nákupné ceny všetkých predajných produktov.

Tržby podľa zamestnanca

Prehľad predajov podľa zamestnancov.

Odpisy

Prípadné realizované odpisy.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC