Platobné metódy

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Platobné metódy

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Nastavenie platieb >

V tomto nastavení určíte, aké platobné metódy bude Dotykačka ponúkať. Predvolenou platobnou metódou je Hotovosť a Platobná karta. Tieto platobné metódy sú už pridané a môžete tak rovno upraviť ich nastavenia. Tu pridané platobné metódy budú zobrazené v platobnom dialógu.

 

Platobné metódy

Platobné metódy

Zoznam aktívnych platobných metód. Kliknutím na ikonu kľúča clip102901 otvorte nastavenia vybranej platobnej metódy. Kliknutím na ikonu koša 02 ju odstránite zo zoznamu. Kliknutím na tlačidlo + PRIDAŤ PLATOBNÚ METÓDU pridáte do zoznamu ďalšiu platobnú metódu a nastavíte jej správanie, pozri tabuľku pod obrázkami.

clip1032

 

Platobné metódy, ktoré je možné pridať, sú rozdelené podľa typu. Prechádzate nimi jednoduchým posúvaním obrazovky nadol a nahor, tj. pomocou gesta posúvania. Okrem štandardných platobných metód môžete pridať aj takzvané skryté platobné metódy či Odpis. Skryté spôsoby platby sa používajú pri automatickom zatváraní účtu z podporovaných služieb tretích strán, ako sú napríklad objednávkové systémy.

clip1033

nahor

Nastavenie platobných metód

Viditeľnosť

Platobnú metódu je možné na pokladni či v mobilnom čašníkovi týmto nastavením skryť. Obsluha ju potom nebude môcť použiť.

Zaplatené, vrátiť

Ak máte v časti Všeobecné aktívnu voľbu Používať Zaplatené, vrátiť pre hotovostné platby, môžete tu nastaviť správanie pre konkrétnu platobnú metódu a prepísať tak všeobecné nastavenie. Vyžadovať zadanie obdržanej čiastky od zákazníka je možné voliteľne vynútiť na pokladni alebo mobilnom čašníkovi.

Bankovky

Ponuka bankoviek a mincí na zadanie obdržanej čiastky od zákazníka. Tlačidlom UPRAVIŤ otvoríte ponuku pre úpravy. Do ponuky je možné pridať vlastné hodnoty bankoviek a mincí, prípadne dlhým podržaním na už zadanej bankovke alebo mincu ju z ponuky odstránite. Tlačidlom RESET obnovíte pôvodnú východiskovú ponuku. Vhodné, ak máte aktívnu voľbu Používať bankovky na zadanie zaplatenej čiastky.

Prepojenie

Len pre platobnú metódu Platobná karta. Aktivuje komunikáciu s podporovaným platobným terminálom pripojeným prostredníctvom ovládača platobného terminálu. V prípade problémov s pripojením túto možnosť dočasne deaktivujte. Pokladňa zaeviduje platbu kartou bez terminálu. Následne zadajte čiastku k platbe na termináli ručne.

Pokladničná zásuvka

Určite, či sa má pokladničná zásuvka otvoriť pri platbe danou platobnou metódou.

nahor


 

Zmeniť poradie platobných metód

Ťuknutím na túto voľbu budú zobrazené tlačidlá jednotlivých platobných metód, tak ako sú zobrazené v platobnom dialógu. Ich poradie tu môžete upraviť pretiahnutím.

clip1031

 

uziv_tip_icon

V nastavení platobnej metódy Stravenky si je možné definovať vlastné bankovky, podľa hodnôt stravných lístkov, ktoré prijímate. Tie potom môžu byť zobrazené pri zadávaní čiastky na vrátenie v platobnom dialógu alebo v súpiske.

 

Nastaviť tlačidlá rýchleho platenia

Vybrané akcie a platobné metódy môžete pridať na spodný panel hlavnej obrazovky. Tieto možnosti potom urýchlia niektoré operácie pri pokladni. Ak napríklad pridáte platobnú metódu Hotovosť a Platobná karta, môžete preskočiť platobný dialóg a klepnutím na tlačidlo s vybraným spôsobom platby priamo zaplatiť a uzavrieť účet. To platí za predpokladu, že nepoužívate sprepitné ani evidenciu prijatej hotovosti.

Do ľavej časti panelu pridáte tlačidlami 01 akcie do pravej potom platobnej metódy. Tlačidlami 02 akcie / metódy z panela odoberiete. Tlačidlami 03 prepínate medzi ikonou a ikonou s textom.

clip1030

 

nahor


 

Vytvorenie rovnakej platobnej metódy s odlišným nastavením

Môžete vytvoriť viacero zhodných platobných metód, avšak s rozdielnou konfiguráciou. Napr. platobnú metódu Hotovosť inak nastavíte pre pokladne a inak pre mobilných čašníkov. Alebo pri platbe kartou jednou metódou zavoláte platobný terminál, druhú nie. V pokladni tak budú 2 platobné metódy Hotovosť, jedna zobrazená len na pokladniach a druhá na mobilných čašníkoch s odlišným nastavením.

Aby bolo možné použiť alternatívnu konfiguráciu platobných metód, je nutné najprv v Nastavenie aplikácie v časti Laboratórium Dotykačka povoliť voľbu Používať rozšírenú konfiguráciu platobných metód. Potom kliknutím na ikonku troch bodiek v nastavení vybranej platobnej metódy vytvoríte alternatívnu konfiguráciu.

clip1066

nahor