Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Tu nastavíte všeobecné možnosti pre platobný dialóg. Niektoré možnosti sa nenachádzajú v nastaveniach jednotlivých platobných metód.

 

 

Zobrazenie

Tu sa nastavuje režim platobného dialógu, ktorý určuje, aké ovládacie prvky sa zobrazia.

Automatická veľkosť - V závislosti od rozlíšenia zariadenia sa automaticky vyberie režim plného alebo kompaktného zobrazenia.

Úplné - Zobrazia sa všetky ovládacie prvky.

Kompaktný - platobný dialóg sa zobrazí bez bočných ovládacích prvkov, tj. tlačidiel pre rozšírené možnosti účtu.

 

Ak zariadenie nemá dostatočné rozlíšenie pre úplný platobný dialóg, bude vždy, bez ohľadu na vybranú voľbu vyššie, použitý kompaktný režim zobrazenia.

nahor


 

Zaplatené, vrátiť

Používať Zaplatené, vrátiť pre hotovostné platby

Pokiaľ je táto voľba aktívna, bude v platobnom dialógu všeobecne vyžadované zadanie prijatej čiastky od zákazníka. Na základe tejto hodnoty potom pokladnica ponúkne zodpovedajúcu čiastku na vrátenie. Vyžadovanie čiastky na vrátenie môžete aktivovať a nastaviť aj priamo pri platobnej metóde Hotovosť a prepísať toto nastavenie. Nasledujúce voľby sa zobrazia len, ak je toto nastavenie zapnuté.

Používať na pokladnici / v Mobilnom čašníkovi

Týmto nastavením je možné zvlášť vyžadovať zadanie prijatej čiastky na pokladni alebo Mobilnom čašníkovi.

Používať bankovky na zadanie zaplatenej sumy

Ak aktivujete túto voľbu, budú pre zadanie prijatej čiastky zobrazené hodnoty jednotlivých bankoviek a mincí. Prijatú čiastku zadáte ich výberom. Udržíte tak prehľad o počte bankoviek a mincí v pokladni/pokladničnej zásuvke. Vhodné ak používate súpisku. Ak táto voľba nie je zapnutá, zadanie prijatej čiastky vykonáte štandardne na číselnej klávesnici.

nahor


 

Správanie

Vyžadovať poznámku pred vystavením účtu

Hneď ako ťuknete na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke, bude pri tejto aktívnej voľbe vždy zobrazený dialóg na vloženie poznámky. Poznámku teda môžete vložiť pred vlastným zaplatením účtu. Poznámka bude zobrazená v Histórii tržieb a vytlačí sa aj na účtenke, ak aktivujete možnosť Poznámka účtu v tlačiteľných údajoch v nastaveniach úlohy Tlač účteniek.

Vyžadovať voľbu tu/so sebou pred platením

Zobrazí dialógové okno na výber predaja Tu / So sebou pri platení účtu. Ak chcete povoliť túto možnosť, musí byť povolený predaj so sebou.

Oznamovať účty vystavené alebo zaplatené bez obsluhy

Ak je táto voľba aktívna, bude pri operácii s účtami prostredníctvom API Dotykačka zobrazený informačný dialóg s prehľadom účtov, s ktorými je aktuálne cez API pracované. API rozhrania využívajú aplikácie či služby tretích stan pre synchronizáciu s pokladňou alebo napríklad na vystavenie účtu na pokladni pri zakúpení nejakej položky na e-shope a pod. Ak je pokladnica aktívne používaná, napr. je otvorený účet, dialóg sa zobrazí až po jeho uzavretí a neruší tak obsluhu.

2022-01-21_141412

 

Ak chcete dialógové okno zatvoriť, ťuknite na tlačidlo POTVRDIŤ alebo postupne ťuknite na zobrazené účty.

Alternatívne názvy položiek na dokladoch

Aktiváciou povolíte alternatívne názvy produktov v generovaných dokumentoch, napríklad vo faktúrach. V predvolenom nastavení sa alternatívny názov tlačí len na účtenkách, cenovkách alebo objednávkach. Zobrazuje sa aj na zákazníckom displeji. Alternatívny názov môžete zadať vo vlastnostiach produktu.

Automaticky zasielať doklady / faktúry e-mailom

Pokiaľ budete mať k otvorenému účtu priradeného zákazníka, bude po zaplatení automaticky odoslaná na jeho e-mail fiškalizovaná účtenka či faktúra a nebude automaticky vytlačená. Odoslanie môžete dočasne vynútiť / zakázať bez ohľadu na toto nastavenie aj priamo v platobnom dialógu. Automatické odoslanie dokladu však nie je na Slovensku povolené, vždy by sa tak malo stať iba na žiadosť zákazníka.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC