Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

zakaznik6Dotykačka umožňuje viesť zákaznícke účty, pričom každý účet môže byť priradený konkrétnemu zákazníkovi. To je užitočné napríklad vtedy, ak svojim zákazníkom ponúkate vernostný program, v rámci ktorého zbierajú body na svoje zákaznícke konto.

Každému vytvorenému produktu možno priradiť počet bodov, ktoré zákazník získa jeho zakúpením. Samozrejme, je možné zadať aj zápornú bodovú hodnotu, pri ktorej sa body po zakúpení takéhoto výrobku odpočítajú. Príkladom môže byť fľaša šampanského, ktorú zákazník dostane po dosiahnutí 1000 bodov. Tento produkt bude mať bodovú hodnotu -1000 a po jeho naúčtovaní sa zákazníkovi z účtu odpočíta 1000 bodov. Konečná hodnota bodového konta zákazníka tak bude 0 bodov. Z účtu zákazníka je vždy možné odpočítať body až do hodnoty 0, nie do zápornej hodnoty.

Ak máte viac pokladní pripojených k rovnakému cloudu, vytvorené zákaznícke účty a čerpanie bodov sa synchronizujú so všetkými pokladňami.

 

 

uziv_tip_icon

Účty zákazníkov môžete vytvárať alebo upravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy, nielen v dotykovej pokladni. Počet zákazníckych bodov však môžete nastaviť len v rámci Vzdialenej správy. Ďalšie informácie nájdete v tejto kapitole.

 

Ako pracovať so zákazníckymi účtami?

1_icon

Ťuknite na tlačidlo ZÁKAZNÍK v dlaždicovom menu. Otvorí sa zoznam zákazníckych účtov. Ak chcete vytvoriť nového zákazníka, ťuknite na + NOVÝ ZÁKAZNÍK 01. Ak chcete upraviť existujúceho zákazníka, dlho naňho ťuknite. Krátkym ťuknutím zákazníka vyberte a potom sa naúčtované produkty priradia k jeho účtu. Existujúci zákazníci majú v prehľade uvedené aj svoje firemné údaje 03, priradené štítky, stav ich bodového konta 04, prípadne dátum vypršania platnosti zákazníckeho konta, ak je nastavené.

Zákazníkov možno vyhľadávať pomocou ikonky 02, a to aj podľa telefónneho čísla. Ak potrebujete odstrániť celý účet zákazníka, dlho ťuknite na vybraný účet a v dialógovom okne s informáciami o účte vyberte položku ODSTRÁNIŤ ZÁKAZNÍKA. V prehľade sú zákazníci zoradení podľa priezviska, potom podľa spoločnosti a mena.

zakaznik1

 

2_icon

Pri vytváraní nového zákazníka alebo úprave existujúceho zákazníka môžete zadať následovné informácie. Vyžaduje sa aspoň jeden z nasledujúcich údajov: Meno zákazníka, priezvisko zákazníka alebo Meno firmy.

Meno firmy

Názov spoločnosti, ku ktorej zákazník patrí.

IČO firmy

ID spoločnosti, do ktorej zákazník patrí.

DIČ firmy

DIČ spoločnosti, do ktorej zákazník patrí. Ak už existuje zákazník s rovnakým DIČ, budete o tom informovaný.

Krstné meno

Meno zákazníka

Priezvisko

Priezvisko zákazníka

Dátum narodenia

Dátum narodenia zákazníka

Adresa

Adresa zákazníka

Mesto

Mesto zákazníka

PSČ

PSČ bydliska zákazníka

Krajina

Krajina (národnosť) zákazníka. V predvolenom nastavení sa tu krajina vyplní podľa jazyka Dotykačky, tj. podľa krajiny zvolenej pri aktivácii pokladnice.

E-mail

E-mailová adresa zákazníka

Tel. číslo

Telefón zákazníka

Interná poznámka

Interná poznámka pre obsluhu

Tlačiteľná poznámka

Ak priradíte zákazníka k účtu, text zadaný v tomto poli sa vytlačí na účtenke.

Bonusové body

Ak máte k produktom priradené bonusové body, môžete si tu pozrieť aktuálny stav bodového konta zákazníka. Ak má zákazník aspoň 1 bod, na účtenke sa vytlačí zostatok na jeho účte.

Zľavová skupina

Tu môžete vybrať priradenú skupinu zliav. Zľavovú skupinu môžete vytvoriť v rozšírených nastaveniach Dotykačky.

Štítky

Zadané štítky sa zobrazia priamo v prehľade zákazníkov a obsluha ich uvidí pri výbere zákazníka.

Dátum expirácie účtu

Ak do tohto poľa zadáte dátum, účet zákazníka bude od tohto dátumu neaktívny a nebude možné ho používať.

Čiarový kód

Ak majú zákazníci zákaznícke karty s čiarovým kódom, zadajte do tohto poľa čiarový kód zákazníckej karty. Čiarový kód sa dá do tohto poľa naskenovať aj pomocou skenera.

editace_zakaznika_800_crop_edge

nahor

Ako priradiť/zmeniť zákazníka k účtu?

Existuje niekoľko spôsobov priradenia účtu zákazníka k účtu.

1_icon

Pred otvorením účtu ťuknite na tlačidlo ZÁKAZNÍK a potom vyberte zákazníka v prehľade. Tlačidlo zobrazí meno vybraného zákazníka. Teraz štandardne vyberte produkty a zaúčtujte ich. Pod účtovanými produktmi sa zobrazia informácie o zákazníkovi. Ak potrebujete zmeniť už priradeného zákazníka, ťuknite na jeho meno pod účtovanými produktami a jednoducho vyberte nového zákazníka. Kliknutím na 01 upravíte informácie o zákazníckom účte vybraného zákazníka.

Zákazníka však môžete kedykoľvek priradiť aj naskenovaním čiarového kódu, napr. z jeho zákazníckej karty alebo poukazu. Čiarový kód musí byť zadaný v poli Čiarový kód v zákazníckom účte, pozri prehľad polí vyššie.

screenshot_2017-04-26-17-14-31

 

poznamka_icon

Ak už máte pre vybraného zákazníka otvorený (zaparkovaný) účet, budete o tom informovaný. Teraz sa môžete rozhodnúť, či chcete zlúčiť účtované položky so zaparkovaným účtom, alebo vytvoriť nový účet:

screenshot_2017-04-26-17-00-42

 

2_icon

Ďalším spôsobom priradenia / zmeny zákazníka je ťuknúť na tlačidlo ďalších operácií 02 na obrazovke aktívneho účtu a vybrať položku Priradiť zákazníka. Týmto spôsobom priradíte zákazníka k aktuálnemu účtu alebo zmeníte už priradeného zákazníka. Zákazníka môžete priradiť k účtu aj spätne v Histórii.

zakaznik4

 

uziv_tip_icon

Zákaznícku zľavu je možné priradiť kedykoľvek, až kým účet nezatvoríte stlačením tlačidla Vystaviť účet na hlavnej obrazovke Dotykačky. Po stlačení tlačidla Vystaviť účet sa účet uzavrie a fiškalizuje, takže s cenou už nie je možné nijako hýbať. Pokiaľ však účtujete produkty, môžete kedykoľvek pred stlačením tlačidla Vystaviť účet jednoducho načítať kartu zákazníka pomocou čítačky alebo priradiť účet zákazníka ručne. Zľava sa uplatní na otvorený účet zákazníka.

nahor


Ako odstrániť zákazníka z účtu?

Ak chcete odstrániť zákazníka z účtu, postupujte rovnako ako predtým, ale nevyberajte žiadneho zákazníka a v prehľade zákazníkov ťuknite na tlačidlo ŽIADNY ZÁKAZNÍK.

zakaznik5

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC