Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V prípade použitia viacerých pokladní, bude štandardne každá nová pokladňa priradená pod rovnaký užívateľský účet zákazníka a úložisko (cloud) vo Vzdialenej správe. Tieto pokladne potom automaticky zdieľajú nasledujúce dáta:

Produkty a ich nastavenia

Užívateľské účty

Zákaznícke účty

Stoly v aplikácii Rezervácia

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokiaľ bude každá pokladnica účtovať v inej mene alebo bude mať nastavené rozdielne zaokrúhľovanie, je nutné také pokladnice prevádzkovať oddelene. Rovnako tak, ak si neželáte, aby pokladnice zdieľali dáta v rámci jedného úložiska. Pre oba tieto prípady vytvoríte nové úložisko (cloud) pri aktivácii pokladnice, prípadne kontaktujte technickú podporu.

 

Prevádzka viacerých pokladníc so zdieľanými dátami

Mapa stolov

Na každej pokladni si môžete navoliť až 5 strán mapy stolov. To sa robí v nastavení Mapa stolov, kde si mapu stolov môžete tiež úplne vypnúť, pokiaľ ju nechcete používať, prípadne neskôr opäť zapnúť. Samotná práca s mapami stolov a ich prepínanie je popísaná v rovnomennej kapitole Mapa stolov.

dulezite_sdeleni_icon

Mapu stolov je potrebné na každej pokladni nastaviť zvlášť.

Ceny produktov

Zmena vlastností produktov sa prejaví vo všetkých pokladniach. Ak chcete napríklad zmeniť cenu produktu len pre konkrétnu pokladňu, môžete to urobiť napríklad vytvorením pravidla na zmenu ceny v čase. Na obmedzenie produktov na konkrétnu pokladňu môžete použiť pravidlá na skrytie produktov.

Sklad

Štandardne každá pokladnica používa vlastný východiskový sklad. Pokiaľ potrebujete pre pokladne nastaviť zdieľaný sklad, vytvorte vo Vzdialenej správe nový sklad a nastavte jeho prístupnosť pre všetky či vybrané pokladne. Nezabudnite potom na každej pokladni nastaviť tento sklad ako východiskový.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC