Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Mapa stolov sa automaticky zapne, ak v sprievodcovi aktiváciou vyberiete ako typ prevádzky Reštaurácia / Kaviareň. V opačnom prípade môžete mapu stolov v tomto nastavení zapnúť / vypnúť. V prípade, že máte na mape veľa stolov, môžete zmeniť veľkosť mapy (toto sa vykonáva na hlavnej obrazovke) a zobraziť viacero položiek na jednej mape alebo rozdeliť mapu na viacero stránok, pozri možnosť Stránky.

Po zapnutí mapy stolov a vytvorení stránok ťuknite na konkrétnu stránku 01, čím ju otvoríte a pridáte jednotlivé stoly.

mapa_stolu_nastaveni1_800_edge_no1

 

Možnosti A sa týkajú informácií o čase od poslednej úpravy účtu zaparkovaného na stole. Tu nastavíte čas, po ktorom sa zmení farebné označenie veku účtu. Viac informácií nájdete v tejto kapitole. Aktiváciou možnosti Zobrazovať čas od poslednej práce so stolom určíte, či chcete tieto informácie zobraziť. Ak používate aplikáciu Rezervácia, zobrazia sa vám možnosti nastavenia upozornenia na blížiacu sa rezerváciu stola B.

clip0164

 

Štandardne sa mapa stolov znovu zobrazí vždy, keď zatvoríte účet a vykonáte platbu. Filozofia ovládania je založená na tom, že najprv ťuknete na vybraný stôl na mape stolov a potom na tento stôl naúčtujete produkty. Keď teda vyberiete nejaký stôl, namiesto mapy sa zobrazí obrazovka s produktmi a mapa stolov sa znovu objaví po zatvorení účtu. Ak vám toto správanie nevyhovuje, môžete vybrať inú východiskovú obrazovku. V takom prípade môžete mapu stolov zobraziť ťuknutím na dlaždicu Mapa stolov 01 v dlaždicovom menu na hlavnej obrazovke.

 

uziv_tip_icon

Namiesto produktov môžete po zatvorení alebo zaparkovaní účtu zobraziť prehľad otvorených (zaparkovaných) účtov alebo mapu stolov. Ak chcete zmeniť východiskovú obrazovku, pozrite si toto nastavenie.

 

Ak máte na mape stolov vytvorených viacero stránok, môžete medzi nimi prepínať jednoducho ťuknutím na tlačidlo s názvom stránky 02 v pravom dolnom rohu.

mapa_stolu_nastaveni3_800_edge_dr1

 

Ak je mapa stolov aktívna, zobrazuje sa na hlavnej obrazovke Dotykačky na pravej strane namiesto kariet produktov. Ak chcete účtovať, najprv na mape stolov ťuknutím vyberte požadovaný stôl a potom vyberte produkty a kategórie. V predvolenom nastavení teraz výberom produktov účtujete na vybraný stôl. Účet môžete na konkrétnom stole aj zaparkovať.

 

uziv_tip_icon

Ak používate mapu stolov, nájdete jednoduchý rezervačný systém, ktorý vám umožní vytvárať a zaznamenávať rezervácie prostredníctvom jednoduchej aplikácie. Viac informácií nájdete v kapitole Rezervácie. Stoly s aktívnymi rezerváciami sú na mape stolov označené fialovým písmenom R.

uziv_tip_icon

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto kapitole.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC