Úprava stránky Mapy stolov

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Úprava stránky Mapy stolov

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Mapa stolov >

Ako upraviť stránku Mapy stolov?

Ak povolíte Mapu stolov, budete môcť vytvárať stránky s jednotlivými stolmi. Každá stránka môže predstavovať časť reštaurácie alebo poschodie s izbami (ak používate aplikáciu Rezervácia v hotelovom režime).

Ak chcete upraviť vytvorenú stránku, ťuknite na ňu v nastaveniach Mapy stolov. Zobrazí sa mriežka, do ktorej môžete pridávať stoly pomocou tlačidla 01. Ak stranu chcete odstrániť, ťuknite na ponuku 02 a vyberte príslušnú možnosť. Ak chcete upraviť už pridaný stôl, jednoducho naň ťuknite 03. Dlhým stlačením stôl presuniete.

clip0195

 

Ako upraviť alebo odstrániť stôl?

Ťuknutím na stôl na vybranej stránke zobrazíte dialógové okno na úpravu jeho vlastností, napríklad názvu, typu, štítku alebo počtu miest. Počet miest sa uplatní pri rezervácii. Stôl v tomto dialógu môžete odstrániť pomocou príslušného tlačidla.

Na výber máte niekoľko ikon, ktoré môžu predstavovať stoly, stoličky alebo dokonca miestnosti či dielne. V spojení s aplikáciou Rezervácia a jej prepnutím do hotelového režimu môže Mapa stolov zobrazovať nadchádzajúce a aktívne rezervácie izieb.

clip0196

 

uziv_tip_icon

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto kapitole.

nahor