Štítky

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Štítky

Navigácia:  Práca s pokladňou > Správa položiek >

Štítky môžete použiť ako pomôcku na označovanie kategórií, produktov, stolov a iných položiek v pokladni a pri súvisiacej tlači. Produkty potom môžete triediť podľa štítkov v rôznych funkciách Dotykačky, napríklad v prehľade tržieb. Pomocou štítkov a nastavení tlačových úloh môžete tiež určiť, ktoré položky sa majú vytlačiť na vybranej tlačiarni (vybraných tlačiarňach). Kategórie je možné skryť aj na základe štítkov. Tlač objednávok z konkrétneho stola alebo pokladnice môžete na základe štítkov nasmerovať priamo na konkrétnu tlačiareň.

Okrem štandardných štítkov (ktoré si vytvoríte sami) existujú aj špeciálne štítky, ktoré poskytujú určité funkcie a musia byť zadané v presnom tvare. Tieto označenia sa vždy začínajú spojovníkom, tj. znakom "-". Štandardné (užívateľské) štítky sú modré. Správne zadané špeciálne štítky sú červené (pozri obrázok nižšie).

Pokiaľ budete mať štítky vytvorené u zákazníkov, uvidíte názov štítku vo chvíli, keď zákazníka v pokladni vyberiete. Pomocou štítkov môžete jednotlivých zákazníkov či produkty odlišovať alebo zlučovať do skupín a filtrovať. Štítky teda môžu byť produktové či zákaznícke.

Vytvorenie nového štítku vykonáte ťuknutím do poľa Nový štítok 01 vo vlastnostiach kategórie, produktu, stolu, chodu či zákazníka v pokladni alebo Vzdialenej správe a napísaním textu, ktorý štítok reprezentuje. Štítok uložíte ťuknutím na tlačidlo HOTOVO (ENTER) na klávesnici. Takto vytvorený štítok sa k produktu či zákazníkovi automaticky uloží a pridá sa k ostatným už vytvoreným štítkom. Pokiaľ potrebujete štítok odobrať, ťuknite na krížik 02 vedľa vybraného štítku.

tag

 

dulezite_sdeleni_icon

U mien štítkov sa rozoznáva veľkosť písmen. Štítky s menami "Kuchyňa" a "kuchyňa" budú teda rozlíšené ako dva rôzne štítky.

nahor