Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Pomocou špeciálnych štítkov môžete upraviť správanie pokladnice pri účtovaní produktov alebo platení. Špeciálne štítky zaisťujú určitú funkčnosť a musia byť zadané v presnom tvare. Tieto štítky vždy začínajú pomlčkou, teda znakom "-". Štandardné (užívateľské) štítky majú  modrú  farbu. Správne zadané špeciálne štítky potom majú farbu  červenú . Ako štítky zadávať nájdete v predchádzajúcej kapitole.

 

 

Špeciálne štítky pre predaj produktov s 0 % sadzbou DPH

Ak potrebujete výrobok trvalo predávať s 0% sadzbou DPH, môžete použiť jeden z nasledujúcich štítkov určujúci typ regulácie:

-txtransfer (prevod)

-txfree (oslobodené od DPH)

-travel (cesta)

-artwork (umelecké diela)

-antiques (starožitnosti)

clip0777

 

Špeciálne štítky na predaj alkoholu

Pomocou týchto špeciálnych štítkov je možné upraviť správanie Dotykačky pri predaji alkoholických nápojov a platením stravenkami papierovými aj elektronickými. Tým, že k vybraným produktom - alkoholickým nápojom priradíte špeciálny štítok, určíte, či platenie stravenkami za tieto alkoholické nápoje povolíte s upozornením alebo úplne zakážete. Všetko sa týka aktivovaných platobných metód Stravenky / Elektronická stravenka a výberu tejto platobnej metódy v Platobnom dialógu pri uzatváraní účtu.

Ak nastavíte štítkom pri produktoch zobrazovania upozornení, bude po zatvorení účtu v platobnom dialógu zobrazená informácia, že predaj tohto produktu je obmedzený. Akonáhle dialóg s informáciou zatvoríte a znovu vyberiete platbu stravenkou, dôjde už k zaplateniu. Ak bude platba stravenkami zakázaná, je nutné zvoliť v platobnom dialógu inú platobnú metódu.

clip0597

 

Štítok

Funkcia

-pmv-warn-meal-voucher

Zobrazí v platobnom dialógu upozornenie pri platbe stravenkami (papierovými aj elektronickými).

-pmv-deny-meal-voucher

Zakáže zaplatenie stravenkami (papierovými aj elektronickými).

-pmv-warn-900000004

Zobrazí v platobnom dialógu upozornenie pri platení papierovými stravenkami.

-pmv-deny-900000004

Zakáže zaplatenie papierovými stravenkami.

-pmv-warn-900000010

Zobrazí v platobnom dialógu upozornenie pri platení elektronickými stravenkami.

-pmv-deny-900000010

Zakáže zaplatenie elektronickými stravenkami.

nahor

Špeciálne štítky pre konkrétnu sadzbu DPH

Pri predaji so sebou môžete pomocou špeciálneho štítku určiť, aká konkrétna sadzba DPH bude pri produkte použitá. Použitá sadzba DPH sa odvíja od názvu štítku: -ta-10 = DPH 10%, -ta-20 = 20% sadzba DPH, a pod.

 

Špeciálne štítky pre vratné obaly

Pri predaji a výkupe vratných obalov môžete využiť nasledujúce štítky, ktoré umožnia zadať neštandardné vlastnosti produktov, ako je záporné množstvo, záporná cena a 0% sazba DPH. Záporné množstvo využijete na pridanie položky späť na sklad pri výkupe a zápornú cenu pri odpočítaní čiastky z pokladne za vykúpené vratné obaly.

Štítok

Funkcia

-txfree

Povolí u produktu s týmto štítkom predaj s 0% sadzbou DPH. To je vhodné pre vratné obaly.

-container

Povolí predaj so zápornou cenou a záporné množstvo, ktoré pripočíta produkt späť na sklad.

 

Špeciálny štítok pre spoločný predaj

Správanie sa spoločného predaja, ktorý sa používa napr. na automatické pridanie vratných či zálohovaných obalov na účet, mení štítok -js-simple. Štandardne je pri spoločnom predaji rešpektovaný počet kusov naúčtovanej položky, ku ktorej sa spoločný predaj vzťahuje. Pokiaľ teda napr. naúčtujete 5x fľaškové pivo, pridá sa na účet aj 5 ks zálohovanej fľaše.

Ak však k hlavnému produktu, teda v našom prípade k pivu, pridáte štítok -js-simple, nebude naúčtované množstvo fľaškového piva rešpektované a použije sa nastavené množstvo pri pridávanej položke tj pri zálohovanej fľaši. To je vhodné použiť napr. pri produktoch, ktoré používate bez obalu a zákazník si ich odnáša v jednej zakúpenej taške či pohári. Potom totiž naúčtujete napríklad 2x sypanú ryžu a na účet sa pridá iba 1x špeciálne vrecko.

 

Špeciálne štítky pre zákaznícke účty

Špeciálne štítky pre zákaznícke účty sa pridávajú k produktom. Pri predaji produktu s týmito štítkami dôjde k upraveniu časovej platnosti (expirácie) zákazníckeho účtu, ktorý k účtu pridáte. Pre univerzálnosť použitia sú podporované dva štítky, ktoré je možné k produktu pridať: -expiration a -expiration-forced. Produkt musí mať nastavenú časovú jednotku. Dátum platnosti zákazníckeho účtu je potom upravený podľa nastaveného počtu danej časovej jednotky pri produkte (Balenia a jednotky). K úprave expirácie dôjde vždy v okamihu predaja, tj uzatvorení účtu. Viac produktov upravujúcich expiráciu na jednom účte sa sčíta.

Štítok -expiration predlžuje aktuálnu dobu expirácie o zvolenú dobu (nastavenú jednotku), prípadne nastavuje okamih predaja + zvolenú dobu (expirácia sa sčíta).

Štítok -expiration-forced prepisuje aktuálny dátum expirácie podľa zvolenej doby (nastavenej jednotky), prípadne ponecháva pôvodný, pokiaľ je aktuálne nastavený neskorší dátum (expirácie na jednom doklade sa sčítajú).

Príkladom použitia je napríklad posilňovňa, kde predávajú časovú permanentku na 30 dní. Vytvoria si produkt, kde v časti Balenie a jednotka zadajú 30 dní a pridajú štítok -expiration. Cenu nastaví za jednu hodinu. Po naúčtovaní tohto produktu a pridaní zákazníka, bude pri jeho zákazníckom účte automaticky nastavená platnosť +30 dní od dátumu uzavretia účtu.

clip0643

 

Špeciálne štítky pre následné plnenie

Na predaj poukážok (voucherov) podporuje Dotykačka špeciálny štítok -voucher. Pokiaľ pridáte k produktu s 0% sadzbou DPH tento štítok, bude evidovaná tržba označená touto informáciou. Pre spätné uplatnenie vouchera potom použite platobnú metódu Kredit/Voucher.

Na predaj použitého tovaru použite pri produkte so správnou sadzbou DPH pre rozlíšenie štítok -used. Opäť bude evidovaná platba označená príznakom reprezentujúcim použitý tovar.

uziv_tip_icon

Konkrétne postupy predaja a prijímania poukazov a záloh alebo predaja použitého tovaru nájdete v databáze znalostí (v českom jazyku).

 

Špeciálny štítok na predkontáciu

Na predkontáciu pri produkte použite štítok s predponou -ac- (teda napr. -ac-P0001).

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC