Predaj so sebou

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Predaj so sebou

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

takeaway

Tu nastavujete správanie funkcie predaj so sebou, vrátane uplatňovanej sadzby DPH pre tento typ predaja. Nastavenie je platné aj na predaj prostredníctvom Mobilného čašníka.

 

clip0102

 

Najprv predaj so sebou povoľte, zobrazí sa nastavenie tejto funkcie. Voľby Správanie funkcie so sebou určujú zobrazenie tlačidla pre predaj so sebou pri položkách pridaných na účet. Podľa tohto nastavenia je možné podaj so sebou zvoliť pre všetky predávané produkty alebo len vybrané. Ak zapnete predaj so sebou pre všetky predávané položky, zobrazí sa možnosť predaja so sebou ako ikonka automobilu u každého naúčtovaného produktu. Ťuknutím na túto ikonku podaj so sebou pre túto naúčtovanú položku zapnete, ďalším ťuknutím vypnete:

clip0101

 

Pokiaľ nechcete predaj so sebou aktivovať všeobecne pre všetky produkty, nastavte ho len pre vybrané položky. Potom sa tlačidlo na predaj so sebou zobrazí len u tých produktov, ktoré budú mať vo vlastnostiach predaj so sebou povolený.

Okrem tlačidla je možné zobraziť dialóg predaja Tu/so sebou akonáhle položku pridáte na účet alebo neskôr v platobnom dialógu pri vystavení účtu. Taktiež je možné povoliť predaj so sebou pre celý účet. S uvedenými možnosťami súvisia voľby Použitie. Jednotlivé možnosti je možné kombinovať. Kompletné možnosti predaja so sebou popisuje tabuľka nižšie.

clip0103

 

Možnosti nastavenia predaja so sebou:

Voľba

Správanie

Použiť zvláštnu sadzbu DPH pre vybrané položky so sebou

Pri predávaných produktoch so sebou sa použije vybraná východisková sadzba DPH. Sadzbu DPH na predaj so sebou však môžete nastaviť aj zvlášť vo vlastnostiach každého produktu. Nastavená sadzba pri produkte má prednosť.

Povoliť predaj so sebou pri všetkých položkách

Zobrazí pri naúčtovaných položkách tlačidlo pre aktiváciu predaja so sebou.

Povoliť predaj so sebou len pri vybraných položkách

Zobrazí tlačidlo pre aktiváciu predaja so sebou len pri položkách (produktoch), ktoré majú predaj so sebou povolený vo vlastnostiach.

Povoliť predaj celého účtu so sebou

Umožní uplatniť predaj so sebou v Platobnom dialógu pre celý účet.

Vyžadovať voľbu tu/so sebou pred platením

Zobrazí dialóg pre výber predaja tu/so sebou pri platení účtu.

Vyžadovať voľbu tu/so sebou pri markovaní položky

Zobrazí dialóg pre výber predaja tu/so sebou už pri naúčtovaní produktu (pridanie produktu na účet).

 

uziv_tip_icon

Nastavenie sadzby DPH pre predaj so sebou možno vykonať aj prostredníctvom Vzdialenej správy. Stačí k vybraným produktom pridať špeciálny štítok -ta-XX, kde XX označuje číslo v percentách, napr. -ta-10 znamená 10% sadzbu DPH.

nahor