Účtovanie so zadaním

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Účtovanie so zadaním

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie >

Vo vlastnostiach každého produktu môžete určiť, či chcete zobraziť dialógové okno s množstvom, cenou, možnými prílohami, rýchlymi poznámkami, predajom so sebou, cenovými hladinami atď. Ak pre produkt aktivujete niektorú z týchto možností, pri predaji produktu sa zobrazí nasledujúca obrazovka (farba obrazovky zodpovedá farbe produktu):

clip0167

 

Všetky aktívne možnosti sa zobrazia na paneli 01. V tomto prípade musíte najprv nastaviť alebo potvrdiť množstvo cmnozstvi a ťuknúť na položku Pokračovať 02, aby ste mohli zadať aj cenu ccena, ďalšie prílohy ckombinace, vybrať poznámku rpozn a vybrať možnosť predať Tu / So sebou csebou. Jednotlivé možnosti môžete prepínať aj priamo ťuknutím na konkrétnu ikonu na paneli 01.

Obrazovka sa štandardne správa ako sprievodca (postupné zadávanie len aktívnych položiek) alebo je možné zadávať všetky položky mimo poradie a preskakovať ich. Ak chcete nastaviť toto správanie, prejdite do časti Nastavenie aplikácie » Nastavenie zobrazenia » Predajná obrazovka (pozri časť Rozšírené pridávanie položky na účet).

Dostupné vlastnosti produktu, ktoré môžete týmto spôsobom nastaviť, sú:

cmnozstvi

Množstvo

hladiny

Cenové hladiny

cpozn

Poznámka

csleva

Zľava

cbody

Bonusové body

cporce

Porcie

ccena

Cena

ckombinace

Kombinácie (prílohy navyše)

rpozn

Rýchla poznámka

csebou

Predaj tu / So sebou

 

Naúčtovaný produkt PIZZA na obrázku vyššie má v nastaveniach aktívnu možnosť vyžadovať množstvo a cenu:

clip0168

nahor

Ďalej má vloženú kategóriu s prílohami ako kombináciu na predaj:

clip0169

nahor

A zadané rýchle poznámky:

clip0172

 

Je tiež povolený Predaj so sebou a nastavený ako voľba pri naúčtovaní produktov:

clip0176

 

Preto sa pri predaji na paneli 01 zobrazí všetkých 5 možností. V závislosti od tohto nastavenia (viz Rozšírené pridanie položky na účet) sa zobrazia len tie možnosti, ktoré sú aktívne v nastaveniach konkrétneho produktu či pokladnice (Sprievodca), alebo všetky možnosti (Všetko).

nahor