Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Tu upravujete vlastnosti zobrazenia produktov (boxov) na hlavnej obrazovke a ďalšie nastavenia týkajúce sa markovania.

 

Predajná obrazovka

Počet stĺpcov

Ťuknutím vyberte číselnú hodnotu, ktorá určuje, koľko produktov sa zobrazí v jednom riadku. Táto možnosť sa vzťahuje na zobrazenie produktov na hlavnej obrazovke a v správe položiek. Možnosť Automaticky potom automaticky upraví počet stĺpcov podľa počtu produktov od 4 do 6 stĺpcov. Po zmene počtu stĺpcov ukončite a znovu spustite aplikáciu Dotykačka.

Veľkosť písma boxoch

Ťuknutím upravíte veľkosť písma na kartách produktov na hlavnej obrazovke a v správe položiek. Veľkosť písma sa však vždy automaticky prispôsobí dĺžke názvu produktu, aby sa zobrazil celý názov.

Zobrazovať cenu na dlaždici

Aktiváciou tejto voľby povolíte zobrazovanie cien na kartách produktov na hlavnej obrazovke. Táto možnosť je štandardne povolená.

Zobrazovať body na dlaždici

Aktiváciou tejto možnosti povolíte zobrazovanie bonusových bodov na kartách produktov na hlavnej obrazovke. Táto možnosť je štandardne neaktívna. Ďalšie informácie o bonusových bodoch nájdete v kapitole Bonusové body.

Zahrnúť skryté položky do vyhľadávania

Štandardne nie sú skryté produkty zahrnuté do vyhľadávania. V prípade receptúr tak nenájdete skryté suroviny. Ak je táto voľba aktívna, budú do hľadania zahrnuté aj všetky skryté položky

Zobrazovať kombinácie kompaktne

Zmenší veľkosť dlaždíc na obrazovke pre výber kombinácií.

Sčítať položky na účte

Aktivuje automatické zlúčenie rovnakých produktov v účte, keď je uložený alebo zaparkovaný.

 

Rozšírené pridanie položky na účet

Mení správanie obrazovky pre rozšírené zadanie vlastností predajnej položky, viac informácií nájdete v kapitole Účtovanie so zadaním.

Sprievodca - Zobrazí len aktívne vlastnosti produktu vo forme sprievodcu. Tzn. je nutné prejsť nastavenie jednotlivých vlastností produktu od začiatku do konca.

Všetko - Zobrazí všetky vlastnosti produktu bez ohľadu na to, či sú aktívne alebo nie. Jednotlivé nastavenia (mimo vyžadovaných) je možné preskočiť.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC