Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Receptúry je vlastnosť produktu, kedy nie je odčítaný zo skladu samotný produkt, ale len jednotlivé ingrediencie, ktoré pod tento produkt patria. Môžete tak nadefinovať, že pri predaji určitého produktu zo skladu sa odpočíta presne dané množstvo z iných skladových položiek (receptúr).

Príklady receptúr:

Vytvoríte produkty káva, mlieko a káva s mliekom. Pri naúčtovaní produktu káva s mliekom sa však zo skladu neodčíta priamo tento produkt, ale iba zodpovedajúce množstvo jeho ingrediencií, teda produktov káva a mlieko. Receptúry využijete na predaj čapovaných nápojov, kedy odčítate z iného spoločného produktu (sudu) 0,3 alebo 0,5 litra. Zo skladu môžete odťažovať aj napr. rôzne kadernícke prípravky skladajúce sa z ingrediencií v rôznom pomere.

 

uziv_tip_icon

Receptúry môžete jednoducho nastaviť aj mimo pokladnice prostredníctvom Vzdialenej správy. Viac informácií nájdete v tejto kapitole.

Okrem receptúr môžete používať aj výrobu, kde sa suroviny v receptúrach neodpočítavajú pri predaji, ale už v čase výroby v aplikácii Sklad alebo vo Vzdialenej správe. Vyrobený produkt sa teda odpočíta zo skladu a cena jeho receptúr je už započítaná do vlastnej nákupnej ceny z z uskutočnenej výroby.

 

Ako nastaviť receptúry pre konkrétny produkt?

Najprv si vytvorte všetky produkty, ktoré použijete na receptúry. Hlavný produkt, ktorý bude zobrazený na pokladni, a jeho ingrediencie. Ingrediencie sú čiastkové produkty, ktoré sa budú odčítať v danom množstve zo skladu a na pokladni zobrazené nebudú. Postup si ukážeme na vyššie spomínanom príklade kávy s mliekom:

1_icon

Vytvorte nové produkty Káva s mliekom, Káva a mlieko. Všetky produkty uložte.

odtezovani1

 

2_icon

Otvorte produkt Káva s mliekom a na záložke Všeobecné v časti Sklad deaktivujte voľbu Odpočítať zo skladu. Otvorte produkty Káva a Mlieko a na záložke Všeobecné deaktivujte voľbu Zobrazovať ako box. Tak nebudú tieto produkty v pokladni zobrazené a nebude možné ich naúčtovať. Ďalej v časti Balenie a jednotka nastavte požadované jednotky, množstvo nastavíme v ďalšom kroku. Všetko opäť uložte.

odtezovani34

 

3_icon

Otvorte produkt Káva s mliekom a ťuknite na záložku Receptúry. Tlačidlom + 01 vyberte produkty na odťažovanie, teda v našom prípade Kávu a Mlieko. Tieto ingrediencie sa pridajú do zoznamu. Teraz nastavte požadované množstvo 02, ktoré sa pri predaji Kávy s mliekom odpočíta zo skladu a takto nastavený produkt uložte. Tlačidlom 03 vložené ingrediencie odoberiete. Kliknutím na názov 04 otvoríte kartu vybraného produktu, ktorý je použitý ako ingrediencia.

odtezovani4

 

Akonáhle teraz zákazníkovi naúčtujete Kávu s mliekom, bude zo skladu odpočítané iba nastavené množstvo Kávy a Mlieka. Pričom tieto čiastkové produkty sú skryté a nemožno ich tak samostatne naúčtovať. Skryté produkty sú označené vodoznakom s preškrtnutým okom.

 clip0012

 

poznamka_icon

Maximálny počet ingrediencií, ktoré môžete odťažovať, by nemal byť väčší ako 15. U niektorých surovín je vhodné nastaviť aj tzv. odpad v obsahu napríklad 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítať s prípadným odpadom pri predaji daného produktu, napríklad piva. Tzn. nastavte odťažované množstvo suroviny o niečo väčšie.

nahor

Receptúry so záporným množstvom

Odťažovať je možné aj záporné množstvo, napr. pre situácie, keď predávate pizzu s prísadami a zákazník si niektorú z prísad nepraje. Štandardne predávate pizzu so šunkou, zákazník si však šunku nepraje. Pri predaji tejto pizze teda potrebujete, aby skladové zásoby šunky zostali po predaji nezmenené. To jednoducho docielite tak, že vytvoríte produkt "Bez šunky" a nastavíte u neho odťažovanie šunky v rovnakom, avšak zápornom množstve. Pri predaji pizze sa tak najskôr šunka odpočíta, ale naúčtovaním produktu "Bez šunky" zároveň tiež pripočíta. Skladové množstvo šunky sa teda predajom nezmení.

 


 

Odpisy produktov a surovín

Ak používate Receptúry, Dotykačka ponúka aj odpis surovín. Odpisy sú štandardnou platobnou metódou. Po pridaní tejto metódy môžete ľahko odpočítať položky zo skladu (napr. pri rozliatí nápoja) priamo z platobného dialógu. Vystavením účtu pomocou platobné metódy Odpis sa odpočítajú všetky predané položky vrátane nastavených surovín. Nevydáva sa však riadna účtenka, ale len potvrdenie o vykonanom odpočte, ktoré nijako neovplyvňuje tržby a DPH pokladnice. Po vystavení položiek metódou Odpis dôjde k správne evidovanému pohybu v skladu.

 

Ako vykonať odpis produktov a surovín?

Je to veľmi jednoduché:

1.V Nastaveniach aplikácie aktivujte v časti Nastavenie platieb platobnú metódu Odpis.

2.Túto platobnú metódu potom nájdete v platobnom dialógu.

3.Štandardne naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.

4.Ak k takto zaplatenému účtu pridáte poznámku (napr. dôvod odpisu), zapíše sa do všetkých odpísaných produktov - surovín.

5.Produkty budú odpísané vrátane ich surovín (receptúr).

6.Ak ste pridali tlačovú úlohu Odpis, vytlačí sa potvrdenie.

 

clip1039

 

uziv_tip_icon

Hodnotu odpísaných produktov nájdete v pokladni v Prehľade tržieb a vo Vzdialenej správe v predajných zostavách. Alternatívnou možnosťou je najprv zaparkovať výrobky určené na odpis na konkrétny stôl na mape stolov a potom vykonať hromadnú "platbu" metódou Odpis. Všetky odpísané produkty potom nájdete pod týmto stolom.

Pri uzatváraní účtu platobnou metódou Odpis je štandardne vytlačená nefiškálna účtenka.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC