Naskladnenie a výroba

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Naskladnenie a výroba

Navigácia:  Aplikácia Sklad >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

 

uziv_tip_icon

Naskladnenie produktov i výrobu je možné vykonať aj prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy. Na postup naskladnenia produktov vo Vzdialenej správe sa pozrite do tejto kapitoly. Výroba je potom popísaná tu.

Vzdialená správa umožňuje tiež hromadné naskladnenie produktov, ako to urobiť nájdete tu.

Ak vykonáte chybné naskladnenie alebo korekciu nejakého produktu, vykonajte nové naskladnenie, kedy zodpovedajúce množstvo tohto produktu pridáte alebo odoberiete (naskladnenie so znamienkom -) tak, aby konečné množstvo na sklade sedelo.

 

V zozname produktov môžete listovať hore či dole pomocou gesta ťahania prstom po displeji. To však nie je ideálne v prípade veľkého počtu produktov. Ťuknutím na názov kategórie v hornej časti obmedzíte zoznam produktov iba na túto kategóriu. Na vyhľadanie konkrétneho produktu použite klávesnicu, ktorá šikovným našepkávaním vyhľadáva produkty podľa písmen nachádzajúcich sa na danej klávese. Napríklad produkty s "rez" v názve tak vyhľadáte zadaním 739.

Ak v nastavení aplikácie Sklad povolíte zobrazovanie Smartpad klávesnice, bude po ťuknutí do poľa na hľadanie zobrazená štandardná alfanumerická klávesnica.

sklad4

nahor

Ako naskladniť produkt?

1_icon

Akonáhle nájdete hľadaný produkt, ťuknite naň. Tým otvoríte kartu produktu, kde môžete sledovať skladové pohyby, upraviť vlastnosti produktu (Názov, Kategóriu, EAN a PLU kód) a taktiež vykonať jeho naskladnenie.

sklad6

 

2_icon

V karte produktu ťuknite na záložku NASKLADNENIE. Záložka NASKLADNENIE umožňuje vykonávať skladové operácie s vybranou položkou. Môžete tu vybrať dodávateľa a do poľa Faktúra číslo zadať číslo faktúry, dodacieho listu či iné identifikačné číslo, ktoré následne umožní zjednotiť naskladnenie niekoľkých položiek do jedného reportu.

sklad7

 

3_icon

Do poľa Množstvo 01 zadajte počet naskladneného produktu (kladné číslo = naskladnenie, záporné číslo = korekcia). Pokiaľ chcete evidovať nákupnú cenu pre dodatočný výpočet zisku z tržieb, môžete tu uviesť nákupnú cenu bez DPH, v prípade neplatiteľov DPH potom vašu konečnú nákupnú cenu. Pre následné správne počítanie priemerného zisku treba cenu vždy zadávať za jednotku, ktorá je platná pre daný produkt. Na záložke NASKLADNENIE je vždy predvyplnená posledná nákupná cena.

Po ťuknutí na tlačidlo NASKLADNIŤ 02 bude produkt okamžite naskladnený. Pokiaľ používate viac skladov, je možné na záložke PRESUN 03 taktiež položku presunúť na iný sklad. Odporúčame sa však vždy uistiť, že sa aktuálne nachádzame na správnom sklade, ktorého názov máme zobrazený vľavo v hornej časti 04.

sklad9

 

Vyššie uvedenými krokmi postupne naskladníte všetky produkty. Informácie o skladovom množstve produktov sa automaticky prenesú do aplikácie Dotykačka na karty jednotlivých produktov.

 

uziv_tip_icon

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Aktuálne skladové množstvo môžete rýchlo skontrolovať, ak na hlavnej obrazovke Dotykačky dlhšie podržíte na dlaždicu vybraného produktu. Zobrazia sa informácie o aktuálnom množstve na sklade.

clip0066

 

poznamka_icon

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

nahor


Výroba

Výroba je zvláštny typ naskladnenia, kedy odťažovanie neprebieha štandardne pri predaji, ale len pri naskladnení (výrobe) produktu. Ide typicky napríklad o chlebíčky alebo dezerty alebo iné výrobky, ktoré vyrábate na prevádzke. Výroba v pokladni potom prebieha práve v aplikácii Sklad alebo prostredníctvom Vzdialenej správy. Ukážeme si, ako v aplikácii Sklad vyrobiť Kuba rez.

 

1_icon

V Dotykačke máte teda vytvorený produkt šunkový chlebíček vrátane surovín na receptúry. Aby mohol byť Kuba rez "vyrábaný", je nutné mu nastaviť správny príznak. Choďte teda do vlastností produktu a na záložke Všeobecné, v časti Sklad označte voľbu Vyrábaná položka. Taktiež musí byť samozrejme aktívne odčítanie zo skladu. Nezabudnite zmenu uložiť. Vlastnosti produktu je možné upraviť aj prostredníctvom Vzdialenej správy.

screenshot_2017-10-12-15-48-02

 

2_icon

Teraz prejdite do aplikácie Sklad, na záložke VÝROBA zadajte vyrobené množstvo 01 a ťuknite na tlačidlo VYROBIŤ 02. V tomto okamihu dôjde k odčítaniu použitých surovín zo skladu.

screenshot_2017-10-12-15-27-08

 

3_icon

Hotovo, šunkový chlebíček je vyrobený, suroviny zo skladu odpočítané. Môžete začať predávať. Pamätajte však na to, že pri klasickom naskladnení či inventúre nedôjde k odčítaniu surovín, je nutné používať záložku VÝROBA.

nahor