Menu a nastavenie

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Menu a nastavenie

Navigácia:  Aplikácia Sklad >

Menu aplikácie Sklad je prístupné cez ikonu troch bodiek vpravo hore a obsahuje položky uvedené nižšie.

screenshot_2017-10-12-17-44-4344

 

Zmeniť sklad

Ak používate viac skladov, môžete po ťuknutí na túto položku vybrať sklad, s ktorým budete v aplikácii pracovať.


 

Nastavenia

Ťuknutím na túto položku zobrazíte nastavenie skladovej aplikácie. Zmena týchto nastavení vyžaduje reštart aplikácie Sklad:

Používať výhradne vstavanú SmartPad klávesnicu

Ak je táto voľba aktívna, bude v aplikácii Sklad zobrazovaná len múdra klávesnica. Ak chcete pracovať so štandardnou systémovou klávesnicou s možnosťou zadávania alfanumerických znakov a symbolov, túto voľbu deaktivujte. Potom budete môcť vyhľadávať produkty pomocou štandardnej klávesnice.

Skryť produkty s vypnutým odpočítaním zo skladu

Aktiváciou tejto voľby skryjete v prehľade produktov v aplikácii Sklad tie produkty, ktoré nemajú aktívnu možnosť Odpočítať zo skladu.

Dodacie listy

Predvyplniť hodnoty na naskladnenie z hodnôt v dodacom liste / remitende

Pri naskladnení budú použité hodnoty množstva produktu uvedené na importovanom elektronickom dodacom liste vo Vzdialenej správe.

Inventúra

Jednotka hmotnosti pre inventúru vážením

Pri váženej inventúre sa použijú nastavené jednotky (Gramy / Kilogramy).

Minimálna jednotka pre inventúru vážením

Nastavte minimálnu používanú jednotku pre lepšiu presnosť váženej inventúry (1 g / 10 g / 100 g / 1 kg).


 

O aplikácii

Zobrazenie informácií o aktuálne používanej verzii aplikácie Sklad.

Odhlásiť sa

Ťuknutím na túto položku budete odhlásení zo skladovej aplikácie a bude zobrazený dialóg pre prihlásenie užívateľa.

nahor