Reporty

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Reporty

Navigácia:  Aplikácia Sklad >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Reporty poskytujú prehľadné informácie o skladových pohyboch. K dispozícii sú tieto reporty:

Report transakcií - Zobrazuje všetky skladové pohyby vo všetkých skladoch.

Report inventúr - Zoznam všetkých vykonaných inventúr zoradených vzostupne podľa dátumu a času. Ťuknutím na vybraný záznam uvidíte prehľad produktov u ktorých bola vykonaná inventúra. Vybraný záznam môžete vyexportovať do .csv súboru a uložiť do internej pamäte pokladnice alebo zaslať e-mailom.

Report naskladnenia - Prehľad všetkých vykonaných naskladnení. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte produkty, ktoré boli naskladnené, vrátane naskladneného množstva. Vybraný záznam môžete vyexportovať do .csv súboru a uložiť do internej pamäte pokladnice alebo zaslať e-mailom.

Report rozdielov dodacieho listu - Ukazuje množstevný rozdiel položiek medzi konečným prijatým (naskladneným) stavom a stavom položky na elektronickom dodacom liste. Pokiaľ nejaký rozdiel vznikne, znamená to, že bolo reálne dodaných menej, alebo naopak viac tovaru, než koľko bol na dodacom liste obsiahnutý.

nahor