Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Reporty poskytujú prehľadné informácie o skladových pohyboch. K dispozícii sú tieto reporty:

Report transakcií - Zobrazuje všetky skladové pohyby vo všetkých skladoch.

Report inventúr - Zoznam všetkých vykonaných inventúr zoradených vzostupne podľa dátumu a času. Ťuknutím na vybraný záznam uvidíte prehľad produktov u ktorých bola vykonaná inventúra. Vybraný záznam môžete vyexportovať do .csv súboru a uložiť do internej pamäte pokladnice alebo zaslať e-mailom.

Report naskladnenia - Prehľad všetkých vykonaných naskladnení. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte produkty, ktoré boli naskladnené, vrátane naskladneného množstva. Vybraný záznam môžete vyexportovať do .csv súboru a uložiť do internej pamäte pokladnice alebo zaslať e-mailom.

Report rozdielov dodacieho listu - Ukazuje množstevný rozdiel položiek medzi konečným prijatým (naskladneným) stavom a stavom položky na elektronickom dodacom liste. Pokiaľ nejaký rozdiel vznikne, znamená to, že bolo reálne dodaných menej, alebo naopak viac tovaru, než koľko bol na dodacom liste obsiahnutý.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC