Zoznam naskladnení

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Zoznam naskladnení

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Sklady >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

 

 

V záložke Sklady » Zoznam naskladnení nájdete prehľad prebehnutých naskladnení, korekcií či remitend zoradených štandardne podľa dátumu. V prevedených naskladneniach sa zobrazujú aj skladové korekcie.

Kliknutím na rozbaľovacie menu 01 zvolíte sklad, pre ktorý chcete vykonať naskladnenie. Produkty potom naskladníte alebo vyrobíte tlačidlami 03. Pomocou tlačidiel 06 sa pozriete do podrobností každej prebehnutej skladovej operácie a uložíte ich do .pdf súboru. Skladovou operáciou môže byť buď nákup alebo korekcia.

Tlačidlom Upraviť 07 je možné pod skôr prebehnuté naskladnenie naskladniť ďalšie produkty. Tlačidlom 02 prehľad naskladnenia obmedzíte len na zvolený dátum či časové rozmedzie. Pre nastavenie časového rozmedzia sa pozrite do tejto kapitoly.

Celý prehľad vyexportujete tlačidlami 04 do Excel tabuľky alebo .csv súboru. Pri každom naskladnení ťuknutím na dodávateľa 05 prejdete do jeho vlastností.

naskladneni

 

uziv_tip_icon

Naskladnenie v aplikácii Sklad v pokladni je popísané tu.

Naskladnenie je možné vykonať hromadne importom elektronického dodacieho listu. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto kapitole.

nahor

Ako naskladniť produkty?

1_icon

V záložke Sklady » Zoznam naskladnení ťuknite na tlačidlo Naskladniť 03 (pozri obrázok vyššie). Otvorí sa stránka s možnosťami na naskladnenie produktov. V záhlaví stránky vedľa rozbaľovacieho menu kategórií 01 nájdete tlačidlo na rýchle vytvorenie produktu (pozri obrázok nižšie). To použite v prípade neskoršieho naskladnenia produktu, ktorý ešte nemáte zadaný v pokladni.

2_icon

Na stránke pre naskladnenie produktov (pozri obrázok nižšie) pomocou rozbaľovacieho menu 01 vyfiltrujete zobrazené produkty podľa zvolenej kategórie. Tlačidlom 02 vyberte produkty pre naskladnenie. Vybrané produkty sa presunú na pravú stranu, kde ich môžete ďalej upraviť. Presunuté produkty na pravej strane "vyblednú", jednoducho tak spoznáte, čo ste už presunuli na naskladnenie.

marze5_800_ps_edge_no1
 

3_icon

V rozbaľovacom menu 03 zvoľte prípadného dodávateľa, ktorý bude priradený ku všetkým naskladneným produktom. Zapnutím prepínača 04 môžete naskladniť aj so spätným dátumom. Pre spätne naskladnené produkty však nesmie existovať novšia inventúra.

Prepínač Upraviť nákupnú cenu 05, pokiaľ je zapnutý, započítava zadanú nákupnú cenu do priemernej nákupnej ceny produktu. Ku každému produktu doplňte do poľa 06 naskladňované množstvo a zmeny uložte kliknutím na tlačidlo Naskladniť 09 v dolnej časti stránky.

Poznámka:

Nákupnou cenou myslíme nákupnú cenu produktu za predávanú jednotku. Pri jednotkách, kde naskladňujete napr. 10 ks fliaš vína po 1 litri, to je jednoduché, naskladníte cenu za 1 fľašu (1 liter). Pokiaľ však naskladňujete fľašu 0,7 litra, je nutné vložiť nákupnú cenu prepočítanú na 1 liter.

Ak zadáte pre naskladnenie záporné množstvo (napr. -10), vykonáte korekciu a o zadaný počet sa zníži množstvo daného produktu na sklade.

Produkt, ktorý nechcete naskladniť, odoberte tlačidlom 07.

Hromadný import produktov 010 pomocou šablóny vykonáte podľa návodu nižšie.

Tlačidlá Prepočítať predajnú cenu a Iba upozorniť 08 sa vzťahujú ku kontrole, prípadne automatickému dopočítavaniu nastavenej marže. Viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie a používanie marží.

 

uziv_tip_icon

Naskladnenie vykonáte aj na stránke s prehľadom produktov. Postup nájdete v tejto kapitole.

V naskladnení môžete neskôr jednoducho pokračovať. Pokračovaním naskladnenia sa prednastaví rovnaký dodávateľ a číslo faktúry, tak aby sa naskladnené položky pridali k rovnakému reportu naskladnenia.

Ak vykonáte chybné naskladnenie alebo korekciu nejakého produktu, vykonajte nové naskladnenie, kedy zodpovedajúce množstvo tohto produktu pridáte alebo odoberiete (naskladnenie so znamienkom -) tak, aby konečné množstvo na sklade sedelo.

nahor


 

Ako hromadne naskladniť produkty?

Dotykačka umožňuje produkty naskladniť aj hromadne pomocou importného súboru.

1_icon

Po kliknutí na tlačidlo Import 01 sa zobrazia na stránke možnosti importu. Pokiaľ máte importný súbor pripravený, nahrajte ho pomocou tlačidla Vybrať... 04. Dôležité je, aby produkty v pokladni mali EAN kód zhodný s produktmi, ktoré naskladňujete.

V prípade, že importujete prvýkrát alebo si nie ste istí, aký formát má mať importný súbor, stiahnite si šablónu šablóna.csv 03 a upravte súbor podľa nej (popis jednotlivých polí nájdete pod obrázkom). Potom vyberte tento uložený súbor pomocou tlačidla Vybrať... 04.

2017-06-19_160521

 

2_icon

Po vybraní CSV súboru 01 ťuknite na tlačidlo Nahrať 02 a v spodnej časti stránky sa zobrazia položky z importného súboru 03, ktoré môžete ďalej editovať. Až budete spokojní, položky naskladníte pomocou tlačidla Naskladniť 04.

2017-06-19_161843

 

poznamka_icon

Pri importe naskladnenia Dotykačka kontroluje, či produkty v súbore na naskladnenie zodpovedajú produktom v pokladni. Pokiaľ tomu tak nie je, je zobrazený dialóg s nespárovanými produktmi. Nespárované produkty je možné v tomto dialógu naskladniť k existujúcim produktom (tie je možné vyhľadať a potom tlačidlom Priraď naskladniť - priradiť k danému produktu) alebo vytvoriť produkt nový a nespárované (neznáme) položky naskladniť k novo vytvoreným produktom. Nespárované produkty je nutné vždy priradiť k novému alebo existujúcemu produktu.

2017-12-01_182456182457

 

poznamka_icon

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

nahor


 

Popis stĺpcov v importnom súbore

Produkty v pokladni sú pri importe naskladnenia párované na základe ean, plu, externalid alebo productid. Akonáhle je teda v pokladni nájdený produkt na základe jednej z týchto položiek, bude naskladnený podľa ďalších stĺpčekov v importnom súbore.

Pri importe naskladnenia sú strážené duplicitné položky. Pri výskyte duplicitných položiek v importnom súbore bude zobrazená chyba.

Importný súbor pre hromadné naskladnenie produktov

ean

kód produktu

plu

kód produktu

externalId

externé ID produktu (zvolené užívateľom možno ho nájsť vo vlastnostiach produktu)

productId

ID produktu (vygenerované systémom, nájdete ho vo vlastnostiach produktu)

price

nákupná cena bez dane

priceSum

celková nákupná cena

priceSell

predajná cena

quantity

množstvo

Povinné položky sú zvýraznené tučným písmom, ostatné položky (dáta) sú nepovinné. Jediná povinná položka je buď an, plu, externalId alebo productId. Ak sa produkt nenájde podľa ean, plu, potom sa vyskúša externalId a productId.

 

Importný súbor môže vyzerať napríklad takto:

2017-06-19_170904

 

dulezite_sdeleni_icon

Pamätajte na to, že nemožno importovať produkty, ktoré majú vypnuté Odčítanie zo skladu.

odecitat_ze_skladu_800_edge_dr

uziv_tip_icon

Postup, ako importovať súbor CSV do programu MS Excel, nájdete tu.

Skladové korekcie sa zobrazujú aj v skladovej zostave Skladové pohyby.

nahor