Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

 

 

V záložke Sklady » Zoznam naskladnení nájdete prehľad prebehnutých naskladnení, korekcií či remitend zoradených štandardne podľa dátumu. V prevedených naskladneniach sa zobrazujú aj skladové korekcie.

Kliknutím na rozbaľovacie menu 01 zvolíte sklad, pre ktorý chcete vykonať naskladnenie. Produkty potom naskladníte alebo vyrobíte tlačidlami 03. Pomocou tlačidiel 06 sa pozriete do podrobností každej prebehnutej skladovej operácie a uložíte ich do .pdf súboru. Skladovou operáciou môže byť buď nákup alebo korekcia.

Tlačidlom Upraviť 07 je možné pod skôr prebehnuté naskladnenie naskladniť ďalšie produkty. Tlačidlom 02 prehľad naskladnenia obmedzíte len na zvolený dátum či časové rozmedzie. Pre nastavenie časového rozmedzia sa pozrite do tejto kapitoly.

Celý prehľad vyexportujete tlačidlami 04 do Excel tabuľky alebo .csv súboru. Pri každom naskladnení ťuknutím na dodávateľa 05 prejdete do jeho vlastností.

naskladneni

 

uziv_tip_icon

Naskladnenie v aplikácii Sklad v pokladni je popísané tu.

Naskladnenie je možné vykonať hromadne importom elektronického dodacieho listu. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto kapitole.

nahor

Ako naskladniť produkty?

Na záložke Sklady » Zoznam naskladnení kliknite na tlačidlo 03 Naskladniť (pozri obrázok vyššie). Na výber máte niekoľko možností pre naskladnenie (viď obrázok nižšie). Ručné s výberom produktov pre naskladnenie z pokladnice 01, naskladnenie produktov prostredníctvom el. dodacieho listu (EDI) 02 alebo naskladnenie zo súboru Dotykačky alebo podporovaných dodávateľov 03. Každé naskladnenie je možné uložiť a kedykoľvek neskôr otvoriť v časti 04 a dokončiť.

marze5_800_ps_edge_no1

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokiaľ rozpracované naskladnenie uložíte, uloží sa lokálne do cache vášho prehliadača. Je teda nutné neskôr v naskladnení pokračovať v rovnakom prehliadači, na rovnakom počítači a dovtedy nemazať históriu prehliadača!

 

Ručné naskladnenie
Kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ v časti 01, bude zahájený proces naskladnenia, ktorý je popísaný nižšie.

Naskladnie z elektronických dodacích listov
Akonáhle dostanete el. dodací list od dodávateľa, budete ho môcť vybrať v časti 02 po zvolení pokladne, na ktorú chcete produkty naskladniť. Tlačidlom POKRAČOVAŤ potom spustíte proces naskladnenia, ktorý je popísaný nižšie.

Import produktů ze souboru
Import produktov pre naskladnenie zo súborov podporovaných dodávateľov alebo Dotykačky je možný v časti 03. Pre výber súboru pre import kliknite do časti 03 a súbor vyberte alebo ho do tejto časti pretiahnite z iného okna, napr. z prieskumníka Windows. Produkty v súbore tak budú pridané do naskladnenia. Tlačidlom POKRAČOVAŤ potom spustíte proces naskladnenia, ktorý je popísaný nižšie.

 

Postup naskladnenia

1_icon

Po spustení akéhokoľvek typu naskladnenia sa zobrazí stránka, na ktorej špecifikujete základné vlastnosti naskladnenia. Zvoľte tu sklad, dodávateľa, vlastné číslo dodacieho listu, upravte dátum naskladnenia a pridajte vlastnú poznámku. Môžete tu tiež zvoliť, či chcete upraviť nákupnú / predajnú cenu naskladňovaných produktov. Potom ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ a presuňte sa na ďalší krok. Produkty môžete naskladniť aj so spätným dátumom. Pre spätne naskladnené produkty však nesmie existovať novšia inventúra.

clip1080

 

2_icon

Teraz uvidíte produkty pre naskladnenie načítané zo súboru alebo el. dodacieho listu. Pri ručnom naskladnení produkty pridajte kliknutím do poľa 01. Po kliknutí môžete v tomto poli vyhľadávať podľa názvov produktov alebo EAN kódov. Zadaním neznámeho názvu sprístupníte v tomto poli možnosť vytvoriť nový produkt.

Ak pridáte produkty jeden po druhom pomocou tlačidla +, dialógové okno pridávania produktov 01 zostane otvorené a môžete takto pridávať ďalšie produkty. Produkt na naskladnenie je možné tu tiež jednoducho pridať sňatím čiarového kódu čítačkou kliknutím na tlačidlo 03.

U každého produktu špecifikujte naskladňované množstvo a prípadne aktuálnu nákupnú cenu. Ak zadáte pre naskladnenie záporné množstvo (napr. -10), vykonáte korekciu a o zadaný počet sa zníži množstvo daného produktu na sklade. Nákupnou cenou myslíme nákupnú cenu produktu za predávanú jednotku. Pri jednotkách, kde naskladňujete napr. 10 ks fliaš vína po 1 litri, to je jednoduché, naskladníte cenu za 1 fľašu (1 liter). Pokiaľ však naskladňujete fľašu 0,7 litra, je nutné vložiť nákupnú cenu prepočítanú na 1 liter.

Šípkou pri produktoch 02 pridáte na naskladnenie skladové balenie, prípadne ho vytvoríte. V našom prípade naskladňujeme KEG sud a jeho skladové balenie 30 litrov. KEG sud potom používame ako surovinu a odťažujeme z neho pri predaji 0.5 litrového čapovaného piva.

Klávesom TAB sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami / produktmi. Klávesom ENTER sa vždy presuniete do poľa 01 na pridanie produktu, kde môžete vyhľadávať (podľa názvu, PLU a EAN kódu), alebo vytvoriť nový produkt.

V dolnej časti je zobrazovaný sumárny riadok. Pokiaľ naskladňujete produkty s rozdielnymi jednotkami, bude tiež tu uvedené množstvo zvlášť za každú jednotku.

Po pridaní produktov pokračujte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

2017-06-19_160521

 

poznamka_icon

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

 

3_icon

Ak naskladníte neznáme produkty, tlačidlom SPÁROVAŤ je možné každý neznámy produkt priradiť už vytvorenému produktu v pokladni, prípadne vytvoriť v pokladni produkt nový a ten spárovať.

clip1081

 

poznamka_icon

Pri naskladnení sa produkty párujú s tými v pokladni primárne na základe productid (interný kód produktu). Pokiaľ nie je productid nájdený, hľadá sa externalid, potom EAN a až nakoniec PLU kód.

 

4_icon

V poslednom kroku bude zobrazený súhrn naskladňovaných produktov s možnosťou upraviť ich nákupnú cenu. Na základe zadanej predajnej a nákupnej ceny bude pri každom predajnom produkte zobrazená marža (zisk) vypočítaná na základe váženého priemeru. Šípky potom indikujú, či je marža a zisk vyšší, rovnaká alebo nižšia oproti pôvodným hodnotám. Viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie a používanie marží. Produkty naskladníte tlačidlom NASKLADNIŤ. Tým je naskladnenie dokončené. Za pár okamihov sa zmena premietne aj do pokladne.

clip1082

 

uziv_tip_icon

Naskladnenie vykonáte aj na stránke s prehľadom produktov. Postup nájdete v tejto kapitole.

V naskladnení môžete neskôr jednoducho pokračovať. Pokračovaním naskladnenia sa prednastaví rovnaký dodávateľ a číslo faktúry, tak aby sa naskladnené položky pridali k rovnakému reportu naskladnenia.

Ak vykonáte chybné naskladnenie alebo korekciu nejakého produktu, vykonajte nové naskladnenie, kedy zodpovedajúce množstvo tohto produktu pridáte alebo odoberiete (naskladnenie so znamienkom -) tak, aby konečné množstvo na sklade sedelo.

nahor


 

Ako hromadne naskladniť produkty?

Dotykačka umožňuje produkty naskladniť aj hromadne pomocou importného súboru. Podporované sú však aj importné súbory od niekoľkých dodávateľov.

1_icon

Importný súbor s produktmi pre naskladnenie vyberte kliknutím do časti 01 na stránke zoznamu naskladnenia. Podľa štruktúry súboru Dotykačka automaticky rozozná dodávateľa a vykoná naskladnenie. Dôležité je, aby produkty v pokladni mali EAN kód zhodný s produktmi, ktoré naskladňujete. Je tiež nutné vždy zvoliť správne kódovanie importného (vstupného) súboru.

V prípade, že chcete využiť importný súbor Dotykačky, stiahnite si najskôr šablónu importu z časti 02. Popis jednotlivých stĺpikov importného súboru Dotykačky je uvedený nižšie. Pre zobrazenie zoznamu všetkých podporovaných dodávateľov kliknite na ZOBRAZIŤ VŠETKO.

clip1083

 

2_icon

Akonáhle súbor vyberiete alebo pretiahnete, budú produkty špecifikované v súbore pridané do naskladnenia. Ak sa pri importe súboru naskladnenia vyskytne nejaká chyba, budete o tom informovaní bublinou v spodnej časti stránky. Ďalej pokračujte štandardným naskladnením popísaným vyššie.

nahor


 

Popis stĺpcov v importnom súbore

Produkty v pokladni sú pri importe naskladnenia párované na základe ean, plu, externalid alebo productid. Akonáhle je teda v pokladni nájdený produkt na základe jednej z týchto položiek, bude naskladnený podľa ďalších stĺpčekov v importnom súbore.

Pri importe naskladnenia sú strážené duplicitné položky. Pri výskyte duplicitných položiek v importnom súbore bude zobrazená chyba.

Importný súbor pre hromadné naskladnenie produktov

ean

kód produktu

plu

kód produktu

externalId

externé ID produktu (zvolené užívateľom možno ho nájsť vo vlastnostiach produktu)

productId

ID produktu (vygenerované systémom, nájdete ho vo vlastnostiach produktu)

price

nákupná cena bez dane

priceSum

celková nákupná cena

priceSell

predajná cena

quantity

množstvo

productName

Názov produktu použitý pri vytváraní nového produktu z naskladnenia.

Povinné položky sú zvýraznené tučným písmom, ostatné položky (dáta) sú nepovinné. Jediná povinná položka je buď an, plu, externalId alebo productId. Ak sa produkt nenájde podľa ean, plu, potom sa vyskúša externalId a productId.

 

Importný súbor môže vyzerať napríklad takto:

2017-06-19_170904

 

dulezite_sdeleni_icon

Pamätajte na to, že nemožno importovať produkty, ktoré majú vypnuté Odčítanie zo skladu.

odecitat_ze_skladu_800_edge_dr

uziv_tip_icon

Postup, ako importovať súbor CSV do programu MS Excel, nájdete tu.

Skladové korekcie sa zobrazujú aj v skladovej zostave Skladové pohyby.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC