Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

icon_inventura

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

 

Na záložke Sklady » Inventúry nájdete prehľad všetkých vykonaných (rozpracovaných aj dokončených) inventúr zoradených podľa dátumu. Inventúrou myslíme určenie aktuálnych skladových zásob (množstvo na sklade) pri každom produkte.

Tlačidlom 01 zahájite novú inventúru. Pomocou ponúk 02 obmedzíte prehľad dokončených či rozpracovaných inventúr len na vybrané parametre. Pri dokončenej inventúre zobrazíte tlačidlom DETAIL 03 jej podrobnosti, tj report z vykonanej inventúry, vrátane pôvodného množstva tovaru pred inventúrou. Nedokončenú inventúru otvoríte tlačidlom POKRAČOVAŤ a môžete ju dokončiť. Možno ju tiež samozrejme zmazať.

clip1180

 

uziv_tip_icon

Inventúru môžete vykonať aj priamo v dotykovej pokladnici v aplikácii Sklad. Viac informácií nájdete v tejto kapitole.

nahor

Možnosti inventúr

1_icon

Na karte Inventúra spustite novú inventúru pomocou tlačidla + NOVÁ INVENTÚRA. Zobrazí sa stránka na vykonanie inventúry. Tu máte 4 možnosti, ako ju vykonať:

1.Inventúra len vybraných výrobkov

2.Kompletná inventúra všetkých výrobkov

3.Čiastočná inventúra výrobkov vo vybraných kategóriách alebo s vybranými štítkami

4.Import inventúry

clip1182
clip1181

 

2_icon

Inventúru len vybraných produktov zahájite tlačidlom POKRAČOVAŤ 01 (viď obrázok vyššie) a výberom skladu, pre ktorý inventúru vykonávate. V prípade, že používate len jeden sklad, dialóg na výber skladu zobrazený nebude. V ďalšom kroku potom do inventúry pridáte produkty.

Kompletnú ručnú inventúru zahájite tlačidlom KOMPLETNÁ INVENTÚRA 02. V tomto prípade sa po prípadnom výbere skladu zobrazia všetky produkty.

Pokiaľ chcete vykonať Inventúru produktov len vo vybraných kategóriách či s konkrétnymi štítkami, použite tlačidlá 03.

Inventúru môžete ďalej vykonať importom .csv súboru s informáciami o skladovom množstve jednotlivých produktov. Pre výber súboru na import kliknite do časti 04 alebo ho sem pretiahnite napr. z prieskumníka súborov. Vzorový súbor, ktorý môžete doplniť vlastnými produktmi, stiahnete kliknutím na ikonu šípky pod časťou 04. Pre postup importu inventúry sa pozrite do tejto kapitoly.

Inventúru je možné vykonať aj so spätným dátumom 05. Stačí pred spustením konkrétnej inventúry zvoliť dátum. Spätná inventúra je však možná len pri produktoch, pre ktoré neexistuje novšia inventúra ako je práve zadaný dátum.

nahor

Vykonávame inventúru...

1_icon

Akonáhle zahájite vybranú inventúru, otvorí sa stránka s prehľadom všetkých alebo len vybraných produktov či prázdna stránka. To podľa toho, či ste zvolili v predchádzajúcom kroku kompletnú alebo čiastočnú inventúru. V prehľade vidíte pri každom produkte aktuálne skladové množstvo. Do poľa 01 vždy doplňte nové množstvo pre každý produkt, kladné alebo záporné. Na nový riadok do ďalšieho poľa sa jednoducho presuniete pomocou klávesy TAB.

Pridať produkty do inventúry je možné v päte 05 zadaním ich názvu alebo EAN / PLU kódu, prípadne pomocou čítačky a.

Na stránke s prehľadom produktov nejdete aj pole pre hľadanie. Produkty v inventúre môžete vyhľadávať podľa ich názvu, EAN a PLU kódu. Zmeny v inventúre sa ukladajú v reálnom čase, čo je indikované objavujúcou sa ikonkou diskety v záhlaví.

V záhlaví nájdete aj tlačidlo 02 pre skrytie / zobrazenie aktuálneho stavu skladu. Bez zobrazeného stavu skladu budete vykonávať tzv. slepú inventúru. Zobrazenie aktuálneho stavu skladu je možné samozrejme určitým užívateľom zakázať prostredníctvom užívateľských práv.

Kliknutím na ikonu menu 03 otvoríte pokročilé možnosti pre nastavenie všetkých skladových zásob na nulu alebo pre vytvorenie inventúry s aktuálnymi skladovými zásobami (tlačidlo Kopírovať stav skladu). Tieto operácie je vhodné vykonať pri kompletnej inventúre, pokiaľ sa chystáte preniesť Dotykačku na nové pokladničné zariadenie, napr. po reklamácii pokladne. Do novej pokladne sa tak prenesú len aktuálne skladové dáta a prenos dát (nahradenie pokladnice) bude rýchlejší.

Kliknutím na zobáčik 04 pri každom produkte je možné do inventúry pridať už vytvorené skladové balenie produktu alebo vytvoriť nové. Nie je však možné vykonať inventúru pre produkt s viacerými typmi skladového balenia. Kliknutím na názov produktu prejdete do jeho vlastností.

V tomto kroku môžete vytlačiť pomocou ikonky 06 tlačiarne zoznam tovaru na inventúru bez vyplneného skladového množstva a odovzdať ho napr. zamestnancom na doplnenie. Inventúru potom dokončíte neskôr. Jej aktuálny stav uložíte tlačidlom s ikonou diskety, kedy zároveň dôjde aj k zatvoreniu inventúry. Nedokončená inventúra sa zobrazí na stránke inventúr v prehľade.

clip1183

 

2_icon

Keď doplníte množstvo do všetkých produktov, ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ 05 (obrázok vyššie) v spodnej časti stránky, tým sa dostanete k rekapitulácii. Množstvo je nutné doplniť do všetkých produktov v inventúre. Produkt, u ktorého nepotrebujete upraviť skladové množstvo, z inventúry odoberte. Prípadne potvrďte automatické odobratie produktov bez doplneného množstva pri prechode na rekapituláciu.

Ak potrebujete do inventúry doplniť ešte ďalšie produkty, použite voľby v päte stránky.

3_icon

V ďalšom kroku nové skladové množstvo uložíte tlačidlom DOKONČIŤ 07 a inventúra je tak dokončená. Ak potrebujete inventúru dokončiť neskôr, uložte jej aktuálny stav tlačidlom s ikonou diskety v záhlaví 08, kedy zároveň dôjde aj k zatvoreniu inventúry. Dokončená inventúra sa zobrazí na stránke inventúr v prehľade.

Ak je produkt súčasťou otvoreného (zaparkovaného) účtu, zobrazí sa vedľa neho ikona 09, ktorá ktorá po nabehnutí myšou ukáže aktuálny počet otvorených účtov pre daný produkt. skladJe preto potrebné vziať do úvahy, že po zatvorení týchto zaparkovaných účtov sa počet výrobkov ešte zníži. Preto odporúčame, aby ste pred ukončením inventúryzaplatili a uzavreli všetky otvorené účty.

clip1184

 

dulezite_sdeleni_icon

Rozpracovaná inventúra
Pokiaľ inventúru nedokončíte, či omylom zatvoríte prehliadač alebo ťuknete inam, posledný stav inventúry sa automaticky uloží. Uložené inventúry potom v prehľade nájdete na stránke inventúr. Pre pokračovanie stačí na uloženú inventúru kliknúť a môžete pokračovať. Nový stav skladových zásob sa prepíše až po úplnom dokončení uloženej inventúry. Rozpracovaná inventúra sa ukladá do vášho cloudu (vašej Vzdialenej správy). Uložené inventúry sú teda prístupné z akéhokoľvek zariadenia, na ktorom sa do tohto cloudu prihlásite.

nahor

Pridanie ďalších produktov do rozpracovanej inventúry

V spodnej časti obrazovky s rozpracovanou inventúrou nájdete možnosti na pridanie ďalších produktov. Produkty môžete pridávať vyhľadaním na základe ich názvu a EAN / PLU kódu. Môžete tiež pridať všetky produkty z vybranej kategórie alebo všetky produkty s konkrétnym štítkom. Pomocou tlačidla 02 v pravom dolnom rohu stránky môžete pridať produkt do inventúry jednoduchým naskenovaním čiarového kódu pomocou čítačky. Za predpokladu, že zodpovedajúci produkt skutočne existuje. Koľkokrát čiarový kód naskenujete, toľko kusov sa pridá do inventúry.

clip1185

 

Kliknutím na menu Vyberte produkt v časti 01 otvorte menu pre vyhľadanie a ručné pridanie produktov. Kliknutím priamo na nájdený produkt ho pridáte do inventúry a dialóg sa zatvorí. Pre pridanie viacerých produktov ich vyhľadajte a potom tlačidlom + pri každom produkte pridajte. Nedôjde k zatvoreniu dialógu a je možné tak pridať do inventúry viac produktov naraz.

clip1186

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby čítačka pripojená k počítaču správne fungovala, nastavte anglické rozloženie klávesnice. V opačnom prípade budú po naskenovaní kódu zobrazené znaky s diakritikou, ktoré zodpovedajú hornému radu číselných klávesov na štandardnej klávesnici.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC