Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Nahradenie zariadenia znamená, že údaje z jednej pokladnice sa prenesú do novej pokladnice. Pôvodná pokladnica bude po prenose dát neaktívna. Vďaka možnosti jednoduchého nahradenia zariadenia je možné rýchlo a jednoducho uviesť do prevádzky novú pokladnicu alebo náhradnú pokladnicu počas poruchy alebo reklamácie pôvodného zariadenia. Na správne fungovanie procesu nahradenia je potrebné stabilné internetové pripojenie. Údaje sa do novej pokladnice nahrávajú zo Vzdialenej správy.

Postup v tejto kapitole nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu, v ktorej aktivujete pokladňu ako existujúci zákazník.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak je to možné, vykonávajte nahradenie mimo pracovný čas a v dostatočnom predstihu pred začiatkom prevádzky. V závislosti od množstva údajov môže nahradenie pokladnice trvať niekoľko hodín. Preto sa odporúča nahradiť pokladnicu večer a nechať ju bežať cez noc, aby sa preniesli všetky údaje.

Kým sa prenos údajov nedokončí, môže sa pokladnica správať neštandardne a je možný pád aplikácie z dôvodu neúplných dát.

Pred nahradením pokladnice sa odporúča uložiť inventúru s aktuálnymi skladovými zásobami (tlačidlo Kopírovať stav skladu). Tým sa výrazne urýchli prenos dát do novej pokladnice.

 

Ako postupovať, keď chcete nahradiť existujúce zariadenie

1_icon

Vyberte položku NAHRADIŤ ZARIADENIE a potom ťuknutím na príslušné tlačidlo vedľa vybranej pokladnice vyberte pokladnicu, ktorú chcete nahradiť.

Screenshot_2017-05-04-14-14-22 2

 

dulezite_sdeleni_icon

Dávajte pozor, aby ste pre nahradenie nevybrali aktívnu (stále používanú) pokladňu. Po prenose údajov bude pokladničná aplikácia na tejto pokladnici deaktivovaná a nebudete ju môcť ďalej používať. Pri výmene pokladnice sa do nového zariadenia prenesie aj licencia!

 

2_icon

V ďalšom kroku budete upozornení, že aplikáciu pokladní Dotykačka už nebudete môcť používať na pôvodnej pokladnici, pretože údaje a licenčný kľúč budú prenesené do novej pokladnice. Ťuknite na položku Beriem na vedomie, čím potvrdíte prijatie. Nakoniec vyberte, ako staré doklady chcete preniesť, a ťuknite na tlačidlo Nahradiť zariadenie. Počet prenášaných dokladov ovplyvňuje čas potrebný na dokončenie synchronizácie. Doklady staršie ako 1 mesiac zostanú k dispozícii vo Vzdialenej správe.

newitem55

 

3_icon

Po ťuknutí na tlačidlo Nahradiť zariadenie sa automaticky prenesú údaje a nastavenia z pôvodnej pokladnice. V závislosti od objemu údajov to môže trvať niekoľko hodín. Nakoniec po dokončení sprievodcu nahradením pokladnice povoľte všetky požadované oprávnenia, aby Dotykačka mohla správne fungovať. Teraz sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie a môžete začať Dotykačku naplno používať.

clip0637

 

3_icon

Po dokončení prenosu dát odporúčame skontrolovať nasledujúce údaje (pred začiatkom účtovania):

1.Číslovanie dokladov

2.Nastavenie tlače

3.Mapu stolov

4.Evidenciu tržieb

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC