Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Nastavenie automatického číslovania nasledujúcich pokladničných dokumentov a dokladov:

 

Objednávky

Prefix čísla objednávky

Vlastný textový reťazec, ktorý bude súčasťou čísla objednávky. Napr. meno pokladnice a pod. Prefix sa aj s číslom objednávky vytlačí na účtenke.

Prefix pre objednávky je možné nastaviť aj v tlačovej úlohe Tlač objednávok. Prefix nastavený v tlačovej úlohe sa vytlačí na objednávke (poukaze).

 

Účtenky

Číslovanie účteniek

Hodnota, od ktorej začína pokladňa číslovať vydané účtenky. Pre novú pokladnicu je táto hodnota nastavená na 0. Prvá účtenka bude mať preto číslo 1 a to isté platí aj pre uzávierky pokladnice.

poznamka_icon

Číslovanie dokladov a vystavených faktúr na Slovensku zabezpečuje externí fiškálny modul. Predvolený formát číslovania je v tomto prípade RRRRMM/xxxx, teda napr. 202206/0001. Počítadlo (posledné 4 čísla) sa vždy každý nový mesiac automaticky vynuluje. Každý doklad tak má jedinečné číslo. Číslovanie účteniek priamo v Dotykačke nie je pre Slovensko podporované. Uplatňuje sa preto len na nefiškalizované doklady, napr. v dôsledku chyby v komunikácii pokladnice s CHDU.

 

Pokiaľ nastavíte hodnotu napr. 202200300, bude nasledujúca účtenka vytlačená ako daňový doklad s číslom 202200301. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: začať hodnotou 2022XXXXX pre vyznačenie aktuálneho roku a každý rok túto hodnotu meniť.)

V časti Prefix čísla je možné nastaviť vlastný prefix pre automatické číslovanie dokladov, kedy sa číslo účtenky môže skladať z textu, roku, mesiaca, dňa a poradového čísla, napr. u201806250012. Stačí do poľa vložiť správne zástupné symboly a znaky, použiť môžete tieto:

%Y

4 číslice roku (2022)

%y

2 číslice roku (22)

%m

2 číslice mesiaca (06)

%d

2 číslice dňa (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

povolené znaky

Použiteľné znaky a zástupné symboly zobrazíte ťuknutím na ikonku otáznika. Maximálna dĺžka celého čísla účtenky nesmie prekročiť 25 znakov. Číslo, od ktorého Dotykačka začne číslovať (čítač dokladov), môžete ľubovoľne meniť.

V závislosti na vložených zástupných symboloch, môže byť čítač automaticky resetovaný každý rok, mesiac alebo deň. Pokiaľ teda použijete pre číslovanie zástupný symbol pre rok + poradové číslo, bude čítač resetovaný každý rok. Ak použijete zástupný symbol pre rok a mesiac, bude čítač resetovaný každý mesiac. A keď použijete aj zástupný symbol pre deň, budete mať pre každý deň nový rad účteniek. Každý deň totiž bude poradové číslo dokladu automaticky nastavené na 1. Resetovanie povolíte zaškrtnutím možnosti Resetovať čítačku dokladov.

clip0064

 

V časti Čítačka dokladov nastavte pomocou tlačidiel počet čísel pre poradové číslo dokladu. Počet čísel by mal reflektovať vašu prevádzku. Pokiaľ teda za deň vystavíte priemerne 560 účteniek, nastavte 3 alebo lepšie 4 číslice. Pre účtenky tak vyhradíte číselný rad od 1 až do 9999. Pamätajte však na to, že pokiaľ v prefixe použijete len zástupný symbol pre rok, bude číselný rad resetovaný až od ďalšieho roka. V tomto prípade teda potrebujete číselný rad, ktorý vám vystačí na celý rok.

dulezite_sdeleni_icon

Daňový doklad nesmie mať rovnaké číslo. Preto pri zmene číslovania dbajte na to, aby bol nastavený taký početný rad, ktorý nikdy nebude obsahovať číselnú hodnotu, ktorú ste už v minulosti raz použili!

 

Faktúry

Používať oddelený číselný rad

Povolí alebo zakáže vlastný číselný rad pre faktúry. Ak je táto možnosť povolená, zadajte počiatočné číslo pre číslovanie faktúr do poľa Číslo faktúry. Prvá vystavená faktúra bude mať toto číslo a pri každej ďalšej faktúre sa toto číslo zvýši o jednotku. Ak je táto možnosť povolená, číslo faktúry sa automaticky použije ako variabilné číslo na faktúrach platených bankovým prevodom.

Ak táto možnosť nie je povolená, pre faktúry sa použije číselný rozsah z nastavení pre účtenky.

 

Číslovanie faktúr

Hodnota, od ktorej začína pokladňa číslovať vygenerované faktúry. Pre novú pokladnicu je táto hodnota nastavená na 0. Prvá faktúra bude mať preto číslo 1.

poznamka_icon

Číslovanie dokladov a vystavených faktúr na Slovensku zabezpečuje externí fiškálny modul. Predvolený formát číslovania je v tomto prípade RRRRMM/xxxx, teda napr. 202206/0001. Počítadlo (posledné 4 čísla) sa vždy každý nový mesiac automaticky vynuluje. Každý doklad tak má jedinečné číslo. Číslovanie účteniek priamo v Dotykačke nie je pre Slovensko podporované. Uplatňuje sa preto len na nefiškalizované doklady, napr. v dôsledku chyby v komunikácii pokladnice s CHDU.

 

Pokiaľ nastavíte hodnotu napr. 202200300, bude nasledujúca faktúra vytlačená ako daňový doklad s číslom 202200301. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: začať hodnotou 2022XXXXX pre vyznačenie aktuálneho roku a každý rok túto hodnotu meniť.)

V časti Prefix čísla je možné nastaviť vlastný prefix pre automatické číslovanie dokladov, kedy sa číslo účtenky môže skladať z textu, roku, mesiaca, dňa a poradového čísla, napr. fa201806250012. Stačí do poľa vložiť správne zástupné symboly a znaky, použiť môžete tieto:

%Y

4 číslice roku (2022)

%y

2 číslice roku (22)

%m

2 číslice mesiaca (06)

%d

2 číslice dňa (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

povolené znaky

Použiteľné znaky a zástupné symboly zobrazíte ťuknutím na ikonku otáznika. Maximálna dĺžka celého čísla účtenky nesmie prekročiť 25 znakov. Číslo, od ktorého Dotykačka začne číslovať (čítač dokladov), môžete ľubovoľne meniť.

V závislosti na vložených zástupných symboloch, môže byť čítač automaticky resetovaný každý rok, mesiac alebo deň. Pokiaľ teda použijete pre číslovanie zástupný symbol pre rok + poradové číslo, bude čítač resetovaný každý rok. Ak použijete zástupný symbol pre rok a mesiac, bude čítač resetovaný každý mesiac. A keď použijete aj zástupný symbol pre deň, budete mať pre každý deň nový rad účteniek. Každý deň totiž bude poradové číslo dokladu automaticky nastavené na 1. Resetovanie povolíte zaškrtnutím možnosti Resetovať čítačku dokladov.

clip1047

 

V časti Čítačka dokladov nastavte pomocou tlačidiel počet čísel pre poradové číslo dokladu. Počet čísel by mal reflektovať vašu prevádzku. Pokiaľ teda za deň vystavíte priemerne 20 faktúr, nastavte 2 alebo lepšie 3 číslice. Pre faktúry tak vyhradíte číselný rad od 1 až do 999. Pamätajte však na to, že pokiaľ v prefixe použijete len zástupný symbol pre rok, bude číselný rad resetovaný až od ďalšieho roka. V tomto prípade teda potrebujete číselný rad, ktorý vám vystačí na celý rok.

dulezite_sdeleni_icon

Daňový doklad nesmie mať rovnaké číslo. Preto pri zmene číslovania dbajte na to, aby bol nastavený taký početný rad, ktorý nikdy nebude obsahovať číselnú hodnotu, ktorú ste už v minulosti raz použili!

 

Uzávierky

Číslovanie uzávierok pokladnice

Hodnota, od ktorej pokladnica čísluje jednotlivé uzávierky. Možnosti sú totožné s vyššie opísaným číslovaním účteniek.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC