Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Možnosti tlače objednávok

Filtre

Obmedzenia tlače objednávok na základe pridaných filtrov. Ťuknite na položku + PRIDAŤ FILTER a vyberte filter, ktorý chcete pridať do úlohy. Po pridaní filtra ho opätovným ťuknutím rozbaľte a upravte.

Filtre objednávok

Filter podľa štítku

Pomocou týchto nastavení určíte, či chcete vytlačiť objednávku len pre produkty s definovanými štítkami alebo pre všetky produkty, ktoré nemajú definované štítky. Po zadaní štítku vám Dotykačka pošepká už vytvorené štítky.

Filter podľa stola

Tento filter je užitočný, ak používate mapu stolov. Môžete napríklad určiť, že tlačiareň bude tlačiť iba objednávky z určitých stolov na základe ich štítkov. Najprv je teda potrebné priradiť štítky ku každému stolu.

Filter podľa zariadenia

Filter je vhodný napríklad vtedy, ak používate Mobilného čašníka alebo viacero pokladníc. Môžete určiť, že tlačiareň bude tlačiť objednávky len z definovaných zariadení (pokladníc) alebo rozhraní (API).

Filter podľa chodu

Tento filter je vhodný, ak používate chody jedál. Môžete napríklad určiť, že tlačiareň bude tlačiť objednávky len pre určité chody na základe ich štítkov. Najprv je teda potrebné priradiť jednotlivým chodom štítky.

screenshot_2017-12-05-08-27-30

 

poznamka_icon

Filtrovanie podľa zariadenia je k dispozícii len vtedy, ak máte licenciu Dotykačka NEOBMEDZENE.

nahor


Nastavenie tlače

Nastavenie tlače objednávok

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť objednávky. Ak jazyk zmeníte, pamätajte na to, že produkty budú na objednávke uvedené v pôvodnom jazyku (s pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na objednávke mimo názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú objednávku. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa objednávky vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

 

Číslo objednávky

Tlačiť číslo inverzne

Pre lepšiu čitateľnosť bude číslo objednávky biele na čiernom pozadí.

Prefix čísla

Nepovinný textový alebo číselný reťazec, ktorý sa v prípade zadania vytlačí pred číslo objednávky na poukaze. Ak chcete pridať vlastný prefix k číslu objednávky na účtenke, pridajte ho v tomto nastavení.

 

Položky

Preferovať alternatívny názov položky

Vytlačí alternatívny názov na objednávke namiesto štandardného názvu, ak je uvedený vo vlastnostiach produktu.

Veľké názvy položiek

Ak je táto možnosť aktivovaná, názvy predaných položiek v objednávke sa vytlačia veľkým písmom.

Veľké názvy položiek kombinácií

Ak je táto možnosť aktivovaná, názvy položiek kombinácií (napr. extra prílohy) sa na objednávke vytlačia veľkým písmom.

Veľké poznámky položiek

Ak je táto možnosť zapnutá, poznámky k predaným položkám na objednávke sa vytlačia veľkým písmom.

Tlač cien na objednávkach

Ak je táto možnosť aktivovaná, vytlačia sa aj ceny jednotlivých produktov v objednávke.

Tlač "So sebou"

Vytlačí na objednávku informácie o predaji so sebou.

Tlačiť položky zvlášť

Pre každú položku na účte sa vytlačí samostatná objednávka (bon). To je užitočné, ak treba odovzdávate poukaz zákazníkovi na neskoršie vyzdvihnutie objednávky.

Tlačiť chody

Pokiaľ k produktom priradíte chody, bude sa daný chod tlačiť po aktivácii tejto voľby na objednávkach.

Tlačiť každý chod zvlášť

Pre každý chod vytlačí samostatnú objednávku.

Zlučovať rovnaké položky

Zhodné objednané produkty a chody na objednávke zlúčia pod jednu položku so zodpovedajúcim počtom kusov. Nesmie však byť povolená voľba pre tlač položiek a chodov zvlášť.

 

Tlač zákazníka

Tlačiteľné údaje zákazníka

Pokiaľ je zákazník priradený k objednávke, budú zapnuté voľby vytlačené na objednávke.

 

Storno objednávky

Tlačiť storno objednávky

Zapnutím tejto voľby aktivujete tlač storno objednávok a môžete nastaviť nasledujúce možnosti. Ak potom stornujete účet, na tlačiarni vyjde tlač potvrdzujúca storno.

Tlačiť iba storno objednávky (netlačiť bežné objednávky)

Ak aktivujete túto možnosť, na tlačiarni sa budú tlačiť len storno objednávky a nie bežné objednávky (bony) pre kuchyňu. Je to užitočné, ak chcete na storno objednávky používať samostatnú tlačiareň.

Tlačiť storno objednávky pri storne dokladu

Pokiaľ je táto voľba aktívna, bude pri storne dokladu v Histórii vytlačený, okrem storno účtenky, aj storno bon do kuchyne. To je vhodné pri tlači bonu pre zákazníka, na základe ktorého si jedlo vyzdvihuje. Ak si zákazník objednávku rozmyslí, budú v kuchyni vedieť, že nemajú jedlo pripravovať.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC