Nastavenie tlačiarní

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie tlačiarní

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Tlač >

Po pridaní tlačiarne môžete ovplyvniť jej nastavenia. Nastavenia sa zobrazia ihneď po pridaní tlačiarne alebo ich môžete kedykoľvek otvoriť výberom tlačiarne na ľavej strane stránky 01 a ťuknutím na tlačidlo NASTAVENIE 02.

screenshot_2017-11-29-17-16-50-2

 

Nastavenia tlačiarne

Ak stránka Dotykačka pozná pripojenú tlačiareň, nastaví správne nastavenia automaticky. Neskôr ich však môžete kedykoľvek zmeniť.

screenshot_2017-11-29-17-16-5960

 

Možné nastavenia tlačiarne

Kódovanie / Kódová stránka

Znaková sada, ktorú použije tlačiareň pre tlač. Pre tlačiarne Dotykačka ponechajte východiskový typ znakovej sady tj cp852 a kódovú stránku 18.

Znakov na riadok

Zadajte počet tlačených znakov na jeden riadok. Pre 80 mm papier ponechajte hodnotu 48. Pre 58 mm papier zadajte hodnotu 32. Tieto hodnoty platia pre tlačiarne Dotykačka. Iné typy tlačiarní môžu mať počet znakov odlišný.

Znakov na riadok (font B)

Pre tlač menším písmom (font B) môžete nastaviť odlišný počet znakov na riadok. Štandardne je tu nastavená rovnaká hodnota ako vyššie. Menšie písmo pre tlač nastavíte v tlačových úlohách.

Odsadenie po tlači

Zadajte počet riadkov, o ktoré tlačiareň posunie papier po každej tlači. To je vhodné na bezproblémové odrezanie či odtrhnutie účtenky.

Rez papiera

Zaškrtnutím povolíte rez papiera po každej tlači. Ak má tlačiareň rezačku papiera, táto voľba by mala byť zaškrtnutá.

Pípanie

Začiarknutím tejto voľby bude tlačiareň vydávať zvukové upozornenia po dokončenej tlači.

Pokladničná zásuvka

Zaškrtnutím povolíte otváranie pokladničnej zásuvky. Ak má tlačiareň zástrčku na pripojenie pokladničnej zásuvky, táto voľba by mala byť aktívna.

Grafická tlač

Text bude vytlačený ako obrázok. Znižovaním / zvyšovaním hodnoty znakov na riadok (platí aj pre font B) zväčšíte či zmenšíte veľkosť znakov. Môžete teda vyskúšať rôzne hodnoty. Maximálna odporúčaná hodnota pre grafickú tlač je 38.

 

uziv_tip_icon

Ďalšie možnosti tlače môžete nastaviť v jednotlivých tlačových úlohách, ktoré ste pridali k tlačiarni. Informácie o nastavení tlačových úloh nájdete v nasledujúcej kapitole.

nahor