Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V tejto časti nakonfigurujete nastavenia tlačiarne. Pred prvým použitím dotykovej pokladnice nastavte tlačiareň (tlačiarne) a vyskúšajte skúšobnú tlač.

Nastavenie tlačiarní v Dotykačke pozostáva z dvoch krokov a vykonáva sa pomocou jednoduchého sprievodcu. Po pridaní tlačiarne sa Dotykačka automaticky pokúsi vybrať najvhodnejšie nastavenia pre danú tlačiareň. Potom pridáte tlačové úlohy do nastavenej tlačiarne a vyberiete tým, čo sa má na tlačiarni vytlačiť.

1.Pridajte tlačiareň podľa toho, ako je pripojená, a v prípade potreby zmeňte jej nastavenia.

2.Pridajte k tlačiarni tlačové úlohy a prípadne upravte ich nastavení.

3.Hotovo, tlačiareň je nastavená!

 

uziv_tip_icon

Tlačových úloh je možné pridať k jednej tlačiarni niekoľko. Tlačiareň tak bude mať nadefinovaných viacero úloh napr. pre tlač účteniek a objednávok.

 

Ako pridať novú tlačiareň?

1_icon

V postrannej ponuke Dotykačky vyberte Nastavenie aplikácie a potom položku Tlač. Otvorí sa sprievodca nastavením tlače.  Ťuknite na položku + Pridať tlačiareň vľavo.

2screenshot_2017-11-29-17-16-50-1

 

2_icon

Vyberte typ pripojenia tlačiarne:

V prípade tlačiarne pripojenej sieťovým káblom alebo bezdrôtovo cez Wifi ťuknite na položku Sieť. Pokladňa vyhľadá sieťové tlačiarne vo vašej sieti. Ťuknutím na nájdenú tlačiareň upravte jej nastavenia a vytlačte skúšobnú stránku. Sieťovú tlačiareň môžete vyhľadať aj zadaním jej IP adresy.

Ak máte tlačiareň pripojenú káblom USB priamo k pokladnici, vyberte položku USB. Pokladňa zobrazí zariadenia pripojené k USB portom. Ťuknutím na vybranú tlačiareň upravte jej nastavenia a vykonajte skúšobnú tlač.

Ak chcete nastaviť pripojenú tlačiareň eKasa, vyberte položku eKasa. Možnosti tlačových úloh sú v tomto prípade obmedzené.

Ak tlačiareň vytlačí skúšobnú tlač správne, ťuknite na položku DOKONČIŤ. Tlačiareň sa pridá do Dotykačky.

screenshot_2017-11-29-17-17-14
screenshot_2017-11-29-17-23-4546

 

3_icon

Tlačiareň ste teda pridali a skúšobnou tlačou ste tiež overili, že pokladňa s tlačiarňou komunikuje. Teraz vyberte úlohy, ktoré má tlačiareň vykonávať. Ťuknite na tlačidlo + PRIDAŤ TLAČOVÚ ÚLOHU a vyberte jednu z tlačových úloh, ktoré Dotykačka a pridaná tlačiareň podporuje:

Tlač účteniek

Tlač objednávok

Tlač pokladničného príjmu / výdavku

Tlač reportov a uzávierok

Tlač faktúr

Tlač cenoviek

Tlač výpisu z účtu

 

Ťuknutím na POKRAČOVAŤ bude vybraná úloha k tlačiarni pridaná. Ak chcete aby tlačiareň tlačila zároveň napr. účtenky aj objednávky, pridajte rovnakým spôsobom ďalšiu tlačovú úlohu.

screenshot_2017-11-29-17-16-59
screenshot_2017-11-29-17-17-08

 

4_icon

Každá tlačová úloha má iné nastavenia. Po pridaní úlohy do tlačiarne a následnom ťuknutí na ňu môžete tieto nastavenia upraviť. Nastavenia tlačových úloh nájdete v tejto kapitole.

nahor


 

Ako zmazať tlačiareň alebo tlačovú úlohu?

Pre zmazanie tlačiarne na ňu v ľavom paneli ťuknite a potom ťuknite na ikonku koša v záhlaví. Rovnako tak postupujte aj pri tlačovej úlohe. Pod tlačiarňou ťuknite na úlohu, ktorú chcete vymazať a odstráňte ju ťuknutím na ikonku koša v jej záhlaví.

screenshot_2017-12-04-16-59-44-1

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC