Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Možnosti tlače výpisu z účtu

Nastavenie tejto tlačovej úlohy sa uplatňuje pri tlači výpisu z otvoreného (zaparkovaného) účtu prostredníctvom ponuky možnosti účtu.

Nastavenie tlače

Nastavenie tlače kontrolných účteniek

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť účtenky. Ak jazyk zmeníte, pamätajte na to, že produkty budú na účtenke uvedené v pôvodnom jazyku (s pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na účtenke mimo názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú kontrolnú účtenku. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa účtenky vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

Miniúčtenka

Vytlačí účtenku malým písmom a s obmedzenými informáciami. Táto možnosť nie je pre Slovensko podporovaná, preto by mala byť vždy vypnutá.

Tlačiť oddělovače

Oddeľuje jednotlivé informácie na účtenke vodorovnými čiarami.

Tlač záhlavia malým písmom

Informácie vložené do záhlavia sa vytlačia menším písmom.

Zlučovať rovnaké položky

Zlúči rovnaké produkty na účtenke pod jednu položku s príslušným počtom kusov.

Zoskupovať položky podľa kategórie

Zlúči jednotlivé produkty podľa ich kategórií. Tým sa na účtenke zobrazia aj produktové kategórie.

Radiť položky abecedne

Jednotlivé produkty / kategórie budú na účtenke uvedené v abecednom poradí.

nahor

Tlačiteľné údaje

Tlačiteľné údaje

Ťuknutím začiarknite, aké údaje a informácie chcete tlačiť. Všetky aktivované položky v tomto zozname budú na účtenkách vytlačené.

 

Tisk loga na účtenkách

Ak túto možnosť aktivujete, na účtenkách sa bude tlačiť štandardné logo pokladničného systému Dotykačka. Kliknutím na tlačidlo ZMENIŤ si môžete vybrať vlastné logo.

 

Súbor s obrázkom je však nutné najskôr uložiť do interného úložiska dotykovej pokladne. Obrázok je možné do pokladne nahrať napr. po pripojení USB káblom k počítaču. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím čiernobieleho obrázku, prípade obrázku v niekoľkých stupňoch šedi (1 bitový čiernobiely obrázok, indexovaný obrázok imitujúci stupne šedi). Farebné obrázky nemusia byť vytlačené správne.

 

Podporované formáty obrázkov

Typ obrázka

jpg, jpeg, png (bez priehľadného pozadia)

Rozlíšenie

Tlačiareň 80 mm: max. šírka 570 px*

Tlačiareň 58 mm: max. šírka 384 px*

 

* Uvedené rozmery sú pre 80 mm tlačiarne so 48 znakmi na riadok a 58 mm tlačiarne s 32 znakmi na riadok. Ak je veľkosť prekročená, logo sa nevytlačí správne.

uziv_tip_icon

Ak používate platobný terminál Dotypay, môžeme na tomto platobnom termináli nastaviť aj tlač loga. Keďl chcete túto možnosť využiť, kontaktujte nás.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC