Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ak chcete zobraziť možnosti účtu, ťuknite na ikonu 01 u otvoreného alebo zaparkovaného účtu. Otvorí sa dialógové okno s niekoľkými ikonami, ktoré ponúkajú ďalšie operácie s celým účtom alebo s jednotlivými položkami v danom účte.

clip0003

 

K dispozícii sú nasledujúce možnosti (ich dostupnosť závisí od stavu otvoreného účtu a určitých nastavení Dotykačky):

Poznámka - K účtu môžete priradiť vlastnú textovú informáciu, ktorá bude vytlačená na účtenke. Touto poznámkou je tiež identifikovaný zaparkovaný účet.

Priradiť zákazníka - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam vytvorených zákazníckych účtov. Kliknutím na zvolený účet zákazníka bude otvorený účet priradený tomuto zákazníkovi a podľa nastavených bodov pri jednotlivých produktoch sa zákazníkovi zmení jeho bodové konto.

Stornovať tento účet - Zruší otvorený či zaparkovaný účet. V zobrazenom dialógu máte možnosť naúčtované položky vrátiť späť na sklad, aby sedelo skladové množstvo.

Poskytnúť zľavu - Zadajte vlastnú zľavu na celý účet. Môžete si buď vybrať z prednastavených hodnôt alebo zadať vlastnú výšku zľavy.

moznosti_uctu2

 

Načítať kód - Ak máte povolené skenovanie čiarových kódov, môžete ťuknutím na túto ikonu naskenovať čiarový kód alebo QR kód predstavujúci číselný kód priradený k výrobku pomocou zabudovaného fotoaparátu. Vhodnejšie je však použiť klasický externý snímač čiarových kódov.

Rozdelenie položiek - Ak máte niekoľko položiek jedného produktu, môžete tento produkt rozdeliť na viacero účtov alebo stolov. Ak chcete pracovať so stolmi, musíte mať v pokročilom nastavení povolenú možnosť Mapa stolov. Podrobné informácie o rozdelení položiek nájdete v tejto kapitole.

Presunúť účet - Ak používate Mapu stolov, môžete presunúť účet na iný vybraný stôl alebo mimo stôl.

presunout_ucet_800_edge1

 

Presunúť na pokladnicu - Účet sa presunie do inej prepojenej pokladnice, kde s ním môžete ďalej pracovať.

Zlúčiť položky - Zlúči niekoľkonásobne naúčtované zhodné produkty na jednom účte do položiek so zodpovedajúcim počtom kusov (jednotiek).

Nový účet na stôl - Vytvorí na zvolenom stole nový prázdny účet, do ktorého je možné pridávať ďalšie položky. Tlačidlo sa zobrazuje, pokiaľ bol predtým vybraný stôl na Mape stolov.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC