Možnosti účtu

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Možnosti účtu

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie >

Ak chcete zobraziť možnosti účtu, ťuknite na ikonu 01 u otvoreného alebo zaparkovaného účtu. Otvorí sa dialógové okno s niekoľkými ikonami, ktoré ponúkajú ďalšie operácie s celým účtom alebo s jednotlivými položkami v danom účte.

clip0003

 

K dispozícii sú nasledujúce možnosti (ich dostupnosť závisí od stavu otvoreného účtu a určitých nastavení Dotykačky):

Poznámka - K účtu môžete priradiť vlastnú textovú informáciu, ktorá bude vytlačená na účtenke. Touto poznámkou je tiež identifikovaný zaparkovaný účet.

Priradiť zákazníka - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam vytvorených zákazníckych účtov. Kliknutím na zvolený účet zákazníka bude otvorený účet priradený tomuto zákazníkovi a podľa nastavených bodov pri jednotlivých produktoch sa zákazníkovi zmení jeho bodové konto.

Stornovať tento účet - Zruší otvorený či zaparkovaný účet. V zobrazenom dialógu máte možnosť naúčtované položky vrátiť späť na sklad, aby sedelo skladové množstvo.

Poskytnúť zľavu - Zadajte vlastnú zľavu na celý účet. Môžete si buď vybrať z prednastavených hodnôt alebo zadať vlastnú výšku zľavy.

moznosti_uctu2

 

Načítať kód - Ak máte povolené skenovanie čiarových kódov, môžete ťuknutím na túto ikonu naskenovať čiarový kód alebo QR kód predstavujúci číselný kód priradený k výrobku pomocou zabudovaného fotoaparátu. Vhodnejšie je však použiť klasický externý snímač čiarových kódov.

Rozdelenie položiek - Ak máte niekoľko položiek jedného produktu, môžete tento produkt rozdeliť na viacero účtov alebo stolov. Ak chcete pracovať so stolmi, musíte mať v Nastaveniach aplikácie povolenú možnosť Mapa stolov. Podrobné informácie o rozdelení položiek nájdete v tejto kapitole.

Presunúť účet - Ak používate Mapu stolov, môžete presunúť účet na iný vybraný stôl alebo mimo stôl.

presunout_ucet_800_edge1

 

Presunúť na pokladnicu - Účet sa presunie do inej prepojenej pokladnice, kde s ním môžete ďalej pracovať.

Zlúčiť položky - Zlúči niekoľkonásobne naúčtované zhodné produkty na jednom účte do položiek so zodpovedajúcim počtom kusov (jednotiek).

Nový účet na stôl - Vytvorí na zvolenom stole nový prázdny účet, do ktorého je možné pridávať ďalšie položky. Tlačidlo sa zobrazuje, pokiaľ bol predtým vybraný stôl na Mape stolov.

nahor