Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ak chcete zobraziť možnosti účtu, ťuknite na ikonu 01 u otvoreného alebo zaparkovaného účtu. Otvorí sa dialógové okno s niekoľkými ikonami, ktoré ponúkajú ďalšie operácie s celým účtom alebo s jednotlivými položkami v danom účte.

clip0003

 

K dispozícii sú nasledujúce možnosti (ich dostupnosť závisí od stavu otvoreného účtu a určitých nastavení Dotykačky):

Poznámka - K účtu môžete priradiť vlastnú textovú informáciu, ktorá bude vytlačená na účtenke. Touto poznámkou je tiež identifikovaný zaparkovaný účet.

Priradiť zákazníka - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam vytvorených zákazníckych účtov. Kliknutím na zvolený účet zákazníka bude otvorený účet priradený tomuto zákazníkovi a podľa nastavených bodov pri jednotlivých produktoch sa zákazníkovi zmení jeho bodové konto.

Tlač výpisu z účtu - Ťuknutím na ikonu vytlačíte výpis zo zaparkovaného účtu bez toho, aby ste museli účet zatvoriť. Výpis z účtu môžete použiť ako predbežnú informáciu pre zákazníka pred uzavretím a zaplatením účtu.

Stornovať účet - Zruší otvorený či zaparkovaný účet. V zobrazenom dialógu máte možnosť naúčtované položky vrátiť späť na sklad, aby sedelo skladové množstvo.

Poskytnúť zľavu - Zadajte vlastnú zľavu na celý účet. Môžete si buď vybrať z prednastavených hodnôt alebo zadať vlastnú výšku zľavy.

moznosti_uctu2

 

Načítať kód - Ak máte povolené skenovanie čiarových kódov, môžete ťuknutím na túto ikonu naskenovať čiarový kód alebo QR kód predstavujúci číselný kód priradený k výrobku pomocou zabudovaného fotoaparátu. Vhodnejšie je však použiť klasický externý snímač čiarových kódov.

Rozdeliť položky - Ak máte niekoľko položiek jedného produktu, môžete tento produkt rozdeliť na viacero účtov alebo stolov. Ak chcete pracovať so stolmi, musíte mať v pokročilom nastavení povolenú možnosť Mapa stolov. Podrobné informácie o rozdelení položiek nájdete v tejto kapitole.

Presunúť účet - Ak používate mapu stolov, môžete presunúť účet na iný vybraný stôl alebo mimo stôl.

presunout_ucet_800_edge1

 

Presunúť na pokladnicu - Účet sa presunie do inej prepojenej pokladnice, kde s ním môžete ďalej pracovať.

Zlúčiť položky - Zlúči niekoľkonásobne naúčtované zhodné produkty na jednom účte do položiek so zodpovedajúcim počtom kusov (jednotiek).

Nový účet na stôl - Vytvorí na zvolenom stole nový prázdny účet, do ktorého je možné pridávať ďalšie položky. Tlačidlo sa zobrazuje, pokiaľ bol predtým vybraný stôl na mape stolov.

Tu / So sebou - označí / odznačí účet ako predaj so sebou.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC