Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

;Mapa stolov sa automaticky zapne, ak v sprievodcovi aktiváciou vyberiete ako typ prevádzky Reštaurácia / kaviareň. V opačnom prípade môžete mapu stolov zapnúť / vypnúť v rozšírených nastaveniach Dotykačky.

Mapa stolov umožňuje vytvoriť rozloženie stolov zodpovedajúce umiestneniu stolov v podniku. Na jednotlivých stoloch potom môžete účtovať a parkovať už vytvorené účty. Položky na jednom účte je možné rozdeliť aj do viacerých stolov alebo účtov, aby sa zohľadnili preferencie zákazníkov v oblasti platieb.

Mapa stolov môže mať až niekoľko strán, medzi ktorými sa dá jednoducho prepínať. Každá stránka môže zobrazovať stoly zodpovedajúce jednej miestnosti alebo sále. Stránky s mapou stolov vytvoríte a pomenujete v rozšírených nastaveniach Dotykačky.

Možnosť upravovať mapu stlov závisí od užívateľského práva Zmena nastavenia aplikácie. Ak užívateľ pokladnice nemá pridelené toto oprávnenie, nemôže upravovať mapu stolov.

 

uziv_tip_icon

Namiesto produktov môžete po zatvorení alebo zaparkovaní účtu zobraziť prehľad otvorených (zaparkovaných) účtov alebo mapu stolov. Ak chcete zmeniť východiskovú obrazovku, pozrite si toto nastavenie.

 

V tejto kapitole sa dozviete:

 

Ak je mapa stolov aktívna, zobrazuje sa na hlavnej obrazovke Dotykačky v pravej časti miesto kariet produktov. Naúčtovanie potom vykonáte tak, že najskôr ťuknutím vyberte požadovaný stôl, potom sa zobrazia produkty a kategórie. Teraz už štandardne výberom produktov účtujete na tento konkrétny stôl.

Mapu stolov môžete kedykoľvek zobraziť aj ťuknutím na tlačidlo MAPA STOLOV v ponuke dlaždíc.

screenshot_2017-10-11-15-19-31

 

Ako vytvoriť a upraviť mapu stolov?

Aktiváciu mapy stolov a vytvorenie stránok so stolmi vykonáte v nastaveniach aplikácie Dotykačka, ťuknutím na voľbu Mapa stolov. Pre konkrétny postup sa pozrite do tejto kapitoly. V odkazovanej kapitole nájdete aj informácie, ako stôl na stránke presunúť, zmazať alebo upraviť jeho vlastnosti.

nahor


 

Ako účtovať s mapou stolov?

Na postup, ako otvoriť a viesť účet priradený ku konkrétnemu stolu sa pozrite do tejto kapitoly. Položky na účte priradenému k jednému stolu môžete tiež rozdeliť a preniesť k inému stolu na nový alebo existujúci účet.

 


 

Ako vytvoriť rezerváciu stola?

Dotykačka umožňuje rezervovať stoly prostredníctvom samostatnej aplikácie Rezervácia. Po nainštalovaní tejto aplikácie do dotykovej pokladnice si budete môcť jednoducho rezervovať jednotlivé stoly pomocou prehľadného kalendára. Tento jednoduchý rezervačný systém nahradí stále bežne používanú papierovú knihu. Viac informácií o rezervačnom systéme Dotykačka nájdete v samostatnej kapitole.

 

Rezervované stoly sú na mape stolov označené fialovým písmenom R, zvyčajne 30 minút pred a 10 minút po začiatku rezervácie. Tento čas môžete zmeniť v Nastaveniach aplikácie - Mapa stolov.

clip0059

 

uziv_tip_icon

Ak rozvážate svoje výrobky zákazníkom, môžete použiť špeciálny stôl na získanie informácií o celkovom predaji na rozvoz. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto kapitole.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC