Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Aktivácia nového zákazníka

1_icon

Najprv vyberte krajinu, v ktorej pokladnicu používate. V závislosti od aktuálneho jazyka systému v pokladni vám Dotykačka ponúkne príslušnú krajinu. V závislosti od zvolenej krajiny sa potom automaticky nastavia dôležité vlastnosti pokladnice, ako napríklad mena, zaokrúhľovanie platieb alebo sadzby DPH. Pokračujte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

clip0108

 

2_icon

V zobrazenom dialógovom okne zadajte licenčný kľúč (používajte len veľké písmená) a vyjadrite súhlas s obchodnými podmienkami. Potom ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ. Ak chcete aktivovať skúšobnú verziu, pozrite si túto kapitolu.

Screenshot_2017-05-04-14-11-30 23

 

3_icon

Druhým krokom je vyplnenie kontaktných údajov, pomocou ktorých bude licencia zaregistrovaná. Tieto kontaktné a identifikačné údaje sa budú používať aj na fakturáciu. Informácie o spoločnosti môžete ľahko doplniť na základe zadaného identifikačného čísla ťuknutím na tlačidlo ZÍSKAŤ INFORMÁCIE Z ARESU. Na prihlásenie do Vzdialenej správy použijete svoju e-mailovú adresu a vlastné heslo. Po vyplnení všetkých informácií pokračujte ťuknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ.

Screenshot_2017-05-04-14-11-39 2
Screenshot_2017-05-04-14-11-43 2

 

dulezite_sdeleni_icon

E-mail, ktorý zadáte v sprievodcovi aktiváciou, sa bude používať na prihlásenie do Vzdialenej správy a tiež ako kontaktná a fakturačná e-mailová adresa. Na tento e-mail preto budete dostávať aj všetky oznámenia o fakturácii. Uistite sa, že ste zadali správnu e-mailovú adresu!

poznamka_icon

Ak sa zadaná e-mailová adresa zhoduje s účtom, ktorý ste už vytvorili skôr vo Vzdialenej správe, automaticky sa zobrazí výzva na prihlásenie do tohto účtu. Táto možnosť je podrobne popísaná v tejto kapitole.

clip0636

 

4_icon

Teraz si vyberte typ svojho podniku. Ťuknite na príslušnú možnosť, ktorá najlepšie reprezentuje vašu prevádzku, a potom vyberte jej podskupinu. V prípade gastra to môže byť napríklad Kaviareň, cukráreň.

Screenshot_2017-05-04-14-12-56 2

 

5_icon

Zobrazí sa rekapitulácia použitých nastavení. Môžete to zmeniť ťuknutím na zelený textový odkaz 01. Ak ste napríklad v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť Gastro, aktivujete mapu stolov, v prípade maloobchodu to bude Okamžitý predaj (PLU klávesnica), tj. rýchle účtovanie pomocou jednoduchej kalkulačky. Všetky možnosti však môžete neskôr zmeniť v nastaveniach aplikácie Dotykačka. Tlačidlom UPRAVIŤ 02 znova vyberiete typ a druh podniku. V časti 03 sa potom zobrazia základné nastavenia pokladnice podľa krajiny vybranej v prvom kroku.

Ak je všetko v poriadku, ťuknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.

clip0634

 

6_icon1

Ďalším krokom je úprava základných parametrov pokladnice, ako je prostredie, názov a adresa prevádzkarne. Vyplnená adresa prevádzkarne sa automaticky nastaví ako hlavička pre tlač pokladničných blokov. Neskôr ich môžete zmeniť vo Vzdialenej správe v časti Nastavenia cloudu.

Po nastavení preferovaných možností ťuknite na Začať používať aplikáciu Dotykačka.

Screenshot_2017-05-04-14-13-13 2
clip0635

 

7_icon

Nakoniec po dokončení sprievodcu aktiváciou povoľte všetky požadované oprávnenia, aby Dotykačka mohla správne fungovať. Teraz môžete začať Dotykačku naplno používať. Po dokončení sprievodcu aktiváciou sa zobrazí jej hlavná obrazovka.

clip0637

 

dulezite_sdeleni_icon

Dbajte na správne určenie, či ste alebo nie ste platcom DPH. Táto voľba má vplyv na spôsob, akým pokladnica počíta ceny produktov.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC