Aktivácia

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Aktivácia

Navigácia:  Príprava pokladnice >

Pri prvom spustení aplikácie Dotykačka sa zobrazí sprievodca aktiváciou. Na dokončenie aktivácie je potrebný licenčný kľúč. Ten nájdete na dodacom liste alebo na certifikáte, ktorý je súčasťou balenia. Aktivácia je dôležitá pre plnú funkčnosť pokladničného systému a vytvorenie účtu vo Vzdialenej správe (cloudu).

 

poznamka_icon

Licenčný kľúč možno použiť opakovane, napr. na aktiváciu novej pokladnice, keď je pôvodná pokladnica poškodená. Licencia na pôvodnej pokladnici sa však po novej aktivácii automaticky zruší.

dulezite_sdeleni_icon

V niektorých prípadoch je potrebné po prvom spustení Dotykačky a na konci sprievodcu aktiváciou povoliť oprávnenia. Ak chcete zabezpečiť správne fungovanie pokladničné aplikácie, povoľte všetky ponúkané oprávnenia.

clip0633

 

Začíname

Ak pracujete s pokladnicou prvýkrát a ešte ste si nevytvorili účet vo Vzdialenej správe (cloudu), vyberte možnosť NOVÝ ZÁKAZNÍK. Túto možnosť vyberte aj vtedy, ak chcete používať Dotykačku po 30 dní na skúšku, pozrite si kapitolu Aktivácia skúšobnej verzie.

Ak už Dotykačku používate a máte teda vytvorený cloud, vyberte možnosť EXISTUJÚCI ZÁKAZNÍK. V ďalších krokoch sa budete môcť rozhodnúť, či vytvoríte nový samostatný cloud pre túto pokladnicu, alebo ju pripojíte k už existujúcemu cloudu.

 

 

aktivace_new1

nahor