Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

1289V tejto časti vás oboznámime s dôležitými krokmi, ktoré musíte urobiť pred samotným použitím dotykovej pokladnice.

 

dulezite_sdeleni_icon

Dôležité upozornenia:

Vždy nechajte pokladnicu 2 - 3 hodiny aklimatizovať, aby ste zabránili zrážaniu vlhkosti vo vnútri prístroja.

Pod fóliou s úvodným textom môže byť na displeji pokladnice nalepená ďalšia fólia ako ochrana displeja. Túto fóliu možno z displeja tiež bez obáv odstrániť.

Dotykovú pokladnicu je vhodné pripojiť k samostatnej zásuvke 220 V.

K USB portom pokladnice nepripájajte žiadne iné zariadenia ako tlačiarne, snímače čiarových kódov alebo váhy. Aj zákaznícky displej musí byť napájaný vlastným adaptérom. V opačnom prípade môže dôjsť k zaseknutiu pokladne alebo poškodeniu základnej dosky!

Tlačiarne, ktoré nebudú pripojené cez USB priamo k pokladnici, sa odporúča pripojiť k aktívnemu prvku (smerovaču) pomocou ETHERNET kábla (LAN).

Wifi pripojenie používajte len vtedy, ak máte v miestach, kde sú nainštalované pokladnice a tlačiarne, stabilnú bezdrôtovú sieť so silným pokrytím. Nepoužívajte sieť Wifi zdieľanú s inými užívateľmi, napr. s hosťami reštaurácie atď.

Aby pokladňa fungovala nepretržite, je potrebné pravidelne overovať licenciu prostredníctvom internetového pripojenia. Ak sa licencia nedá overiť do 14 dní, pokladňu nemožno používať. Po 10 dňoch bez overenia licencie sa zobrazí upozornenie, ale pokladňa bude fungovať ešte 4 dni. Pokladňa sa preto musí pripojiť k internetu aspoň raz za 10 dní.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC